PL EN


2013 | 2 | 1 | 503-516
Article title

Polityka monetarna EBC wobec przemian instytucjonalnych w strefie euro

Authors
Content
Title variants
EN
The EBC monetary policy towards institutional transformations in the eurozone
Languages of publication
Abstracts
PL
Rady Europejskiej Hermana Van Rompuya, Rada Europejska, Bruksela, 26 czerwca 2012. Opracowanie koncentruje się na ekspozycji i charakterystyce nowych inicjatyw Eurosystemu skierowanych na zwiększenie stabilności sektora bankowego strefy euro – w szczególności koncepcji unii bankowej. Bezpośrednim celem opracowania jest identyfikacja skutków, które zmiany te wywołują w procesowej i systemowej polityce monetarnej EBC. Gospodarka realna strefy euro pozostaje stale pod wpływem ogromnego długu publicznego, stąd EBC przedłuża nadzwyczajną politykę monetarną. Wyraźny brak systemowych barier niestabilności finansowej nasila w Eurosytemie działania skierowanie na stworzenie nowego ładu regulacyjnego budząc poważne obawy osłabienia skuteczności polityki monetarnej EBC.
Keywords
PL
Year
Volume
2
Issue
1
Pages
503-516
Physical description
Contributors
author
 • Prof. dr hab., Katedra Bankowości i Rynków Finansowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice, tel. 32 257 74 21
References
 • 1. Brudziński G. (Luty 2013), Banki i polityka makroostrożnościowa, „Bank”.
 • 2. Groszek M. (2012),Unia Bankowa i inne regulacje. Próba uporządkowania czy pogłębienie chaosu? „Zeszyty BRE-CASE”, nr 123/2012.
 • 3. Lewkowicz M. (Listopad 2012), Sterylizowane euro, „Gazeta banko-wa”.
 • 4. Morawiecki M., Pruski J. (2009), Działalność antykryzysowa banków centralnych, „BRE CASE”, Warszawa.
 • 5. Smaghi L. B. (28 April 2009), Conventional and Unconventional Monetary Policy, ”Keynote Lecture at the International Center for Monetary and Banking Studies”, Geneva. http://www.ecb.int/press/key/date/2009/html/sp090428.en.html
 • 6. Zalewska M. (Listopad 2012), Unia bankowa –polityczny projekt , „Gazeta Bankowa”, nr 11/1139.
 • 7. Żabińska J. (red.), Mitręga –Niestrój K., Puszer B. (2012), Zapobieganie i zarządzanie kryzysem finansowym, CeDeWu.pl, Warszwa.
 • 8. EBC (2010), „Biuletyn miesięczny”.
 • 9. EBC raport roczny (2010), „Biuletyn miesięczny”.
 • 10. Raport o inflacji (marzec 2012), „NBP”, Warszawa.
 • 11. Raport o stabilności systemu finansowego (Grudzień 2012), „NBP”.
 • 12. W kierunku faktycznej Unii Gospodarczej i Walutowej. Sprawozdanie przewodniczącego
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3042fb4a-65dc-4b81-a5ea-dbb8543f2848
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.