Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 1(5) | 155-167

Article title

Znaczenie udziału w misjach pokojowych dla pozycji międzynarodowej Polski na przykładzie misji UNIFIL

Content

Title variants

EN
The importance of participation in peacekeeping missions for the international position of Poland on the example of the UNIFIL mission
RU
Значение участия в операциях по принуждению к миру для международной позиции Польши на примере операции ЮНИФИЛ

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W pracy dokonano przeglądu misji pokojowej w Libanie z udziałem Polskiego Kontyngentu Wojskowego. Przedstawiono również strukturę organizacyjną wojskowej służby zdrowia zabezpieczającej żołnierzy we wspomnianej misji pamiętając o początkowym przeznaczeniu celowym polskich jednostek w tej misji. Autorka poszukuje odpowiedzi na pytanie o znaczenie udziału SZ RP w misji UNIFIL. Praca stanowi również próbę charakterystyki pierwszej misji w Libanie, w perspektywie ponownego udziału wojsk polskich w misji pod koniec 2019 roku. Polska uchodzi za odpowiedzialnego członka NATO i Unii Europejskiej.
EN
The article includes an analysis of the peace mission in Lebanon with the participation of the Polish Military Contingent. The organizational structure of the military health service securing our soldiers in that mission was also presented, bearing in mind the initial intended use of Polish units in this mission. The article is looking for an answer to the question about the importance of participation in peacekeeping missions of the Polish Armed Forces. It is also a description of the first mission in Lebanon, with a view to the re-participation of Polish troops in the mission at the end of 2019. Poland is considered a responsible member of NATO and the European Union.

Contributors

 • Wojskowa Akademia Techniczna

References

 • Chodubski Andrzej. 2014. „Polityczne znaczenie udziału Wojska Polskiego w misjach zagranicznych ONZ i NATO”. Studia Gdańskie (5): 300-312.
 • Cianciara Agnieszka. 2014. Misje pokojowe. W Organizacje międzynarodowe w działaniu, 20-30. Wrocław. OTO Agencja Reklamowa.
 • Ciechanowski Grzegorz. 2013. Misje pokojowe ONZ w XX wieku. Międzynarodowe misje pokojowe w doktrynie obronnej RP, 80-96. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Kołodziejczyk Tomasz. 2006. Udział żołnierzy Wojska Polskiego w misjach pokojowych ONZ na Bliskim Wschodzie w latach 1973-2004. W Misje pokojowe i antyterrorystyczne w procesie utrzymania bezpieczeństwa międzynarodowego w latach 1948-2004. 110-128. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Korzeniewski Krzysztof, 2004. Liban. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie DIALOG.
 • Korzeniewski Krzysztof. 2006. Vademecum żołnierza. Islamskie Państwo Afganistanu. Warszawa: Wydawnictwo Departament Wychowania i Promocji Obronności MON.
 • Marcinkowski Cezary. 2004. Misje pokojowe na początku XXI wieku. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Mojsiewicz Czesław. 2003. Świat, w którym żyjemy. Poznań: Wydawnictwo Ośrodek Badania Rynku Sztuki Współczesnej.
 • Sierpiński Zygmunt. 2004. Misja pokojowa UNIFIL w Libanie (1978 – 2003). W Udział jednostek wojska Polskiego w międzynarodowych misjach pokojowych w latach 1973 – 2003. Wybrane problemy, 91-112. Warszawa: Wydawnictwo AON.
 • Szot Leon. 2010. Duszpasterstwo wojskowe w misjach pokojowych i stabilizacyjnych Polskich Sił Zbrojnych. W Formy Duszpasterstwa w Wojsku Polskim. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.
 • Szubińska Barbara. 2014. Udział polskich kobiet w misjach pokojowych i stabilizacyjnych. Warszawa. Wydawnictwo WCEO.
 • Zuziak Janusz. 2009. Wojsko Polskie w misjach pokojowych w latach 1953–1990. Warszawa: Wydawnictwo AON.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2450-5005

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-3049e4cf-7cf0-4192-88bb-6ee097f6e48c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.