PL EN


2012 | 2.2(20.2) | 95-123
Article title

Podzwonne dla narodu? O zbiorowych tożsamościach ery globalnej

Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Contributors
 • Uniwersytet Warszawski
References
 • The Formation of Nation States in Western Europe, red. Ch. Tilly, Ann Arbor 1975.
 • D. Held,Democracy, the Nation -State and the Global System, „Economy and Society” 1991, Vol. 20, nr 2,s. 138-172.
 • A. Giddens, A Contemporary Critique of Historical Materialism, London 1981.
 • A. Giddens, The Nation -State and Violence, Berkeley 1985.
 • D. Bell, Kulturowe sprzeczności kapitalizmu, przeł. S. Amsterdamski, Warszawa 1998, s. 56-57.
 • J. Habermas, Na czym polega dziś kryzys? Problemy uprawomocnienia w późnym kapitalizmie,przeł. M. Łukasiewicz, [w:] tenże, Teoria i praktyka. Wybór pism, przeł. Z. Krasnodębski,M. Łukasiewicz, Warszawa 1983.
 • D. Held, Democracy and the Global Order. From Modern State to Cosmopolitan Governance,Oxford 1997, s. 8.
 • E. Wnuk -Lipiński, Świat międzyepoki. Globalizacja, demokracja, państwo narodowe, Kraków2004, s. 148-149
 • M. Shaw, The State of Globalization: Towards a Theory of State Transformation,„Review of International Political Economy” 1997, Vol. 4, nr 3.
 • J. Stiglitz, Globalizacja, przeł. H. Simbierowicz, Warszawa 2004
 • J. Stiglitz, Wizja sprawiedliwejglobalizacji. Propozycje usprawnień, przeł. A. Szeworski, Warszawa 2007.
 • J. Rawls, Liberalizm polityczny, przeł. A. Romaniuk, Warszawa 1998, s. 9-24.
 • A.J. Toynbee, The Western Question in Greece and Turkey. A Study in the Contact of Civilisations,London 1922, s. 15-16.
 • B. Anderson, Wspólnoty wyobrażone. Rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu się nacjonalizmu,przeł. S. Amsterdamski, Kraków 1997.
 • J. Habermas, Legitimationprobleme im modernen Staat, [w:] tenże, Zur Rekonstruktion des HistorischenMaterialismus, Frankfurt 1976, s. 277.
 • A. Smith, National Identity, London 1991
 • Z. Bokszański, Tożsamości zbiorowe,Warszawa 2007, s. 115.
 • L. Holy, Kulturowe tworzenie tożsamości etnicznej, [w:] Sytuacja mniejszościowa a tożsamość,red. Z. Mach, A. Paluch, Kraków 1992, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1029. PraceSocjologiczne, z. 15.
 • A. Appadurai, Nowoczesność bez granic. Kulturowe wymiary globalizacji, przeł. Z. Pucek, Kraków2005, s. 210.
 • A. Kłoskowska, Tożsamość i identyfikacja narodowa w perspektywie historycznej i psychologicznej,„Kultura i Społeczeństwo” 1992, nr 1, s. 132.
 • P. Sztompka, Society in Action: The Theory of Social Becoming, Cambridge–Chicago 1991
 • A. Giddens, tanowienie społeczeństwa. Zarys teorii strukturacji,przeł. S. Amsterdamski, Poznań 2003
 • W. Buckley, Sociology and Modern Systems Theory,Englewood Cliffs 1967.
 • M. Archer, Culture and Agency. The Place of Culture in Social Theory,Cambridge 1988.
 • A. Touraine, The Self -Production of Society, przeł. D. Coltman, Chicago 1977.
 • M. Castells, Siła tożsamości, przeł. S. Szymański, Warszawa 2008, s. 27-72.
 • C. Perez, Structural Change and Assimilation of New Technologies in the Economic and SocialSystems, „Futures” 1983, Vol. 15, nr 5, s. 357-375.
 • M. Castells, Społeczeństwo sieci, przeł. M. Marody [i in.], Warszawa 2007, s. 31.
 • A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, przeł.A. Szulżycka, Warszawa 2007, s. 29.
 • R. Barglow, The Crisis of the Self in the Age of Information. Computers, Dolphins, and Dreams, London1994, s. 6.
 • E. Husserl, Idee czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii, przeł. D. Gierulanka, Warszawa1975, s. 97.
 • I. Kant, Krytyka czystego rozumu, przeł. R. Ingarden, Warszawa 1957, s. 238-239.
 • M. Heidegger, Bycie i czas, przeł. B. Baran, Warszawa 2004, s. 161-167.
 • J. Habermas, Teoria działania komunikacyjnego, t. 1: Racjonalność działaniaa racjonalność społeczna, przeł. A.M. Kaniowski, Warszawa 1999.
 • J. Habermas, Teoria działania komunikacyjnego,t. 2: Przyczynek do krytyki rozumu funkcjonalnego, przeł. A.M. Kaniowski, Warszawa 2002.
 • T. McCarthy,Rationality and Relativism: Habermas’s Overcoming of Hermeneutics, [w:] Habermas. Critical Debates,red. J.B. Thompson, D. Held, Cambridge (Mass.) 1982, s. 65.
 • K.O. Apel, Openly Strategic Uses ofLanguage. A Transcendental -Pragmatic Perspective (A Second Attempt to Think with Habermas againstHabermas), [w:] Habermas. A Critical Reader, red. P. Dews, Oxford 1999, s. 288.
 • P. Ricoeur,O sobie samym jako innym, przeł. B. Chełstowski, Warszawa 2005, zwł. s. 232-493.
 • Ch.H. Cooley, Human Nature and the Social Order, New York 1902.
 • E. Gellner, Narodyi nacjonalizm, przeł. T. Hołówka, Warszawa 1991, s. 74.
 • A. Etzioni, The Spirit of Community. Rights, Responsibilities, and the Communitarian Agenda,New York 1993.
 • Social Theory and the Politics of Identity, red. C. Calhoun, Oxford 1994, s. 17.
 • P. Sztompka, Socjologia zmian społecznych, przeł. J. Konieczny, Kraków 2005, s. 202-219.
 • J. Szacki, O narodzie i nacjonalizmie, „Znak” 1997, nr 3.
 • F. Meinecke, Weltbürgertum und Nationalstaat, Berlin 1908.
 • G. Liiceanu, Co to znaczy być dzisiaj Europejczykiem w powojennej Europie Wschodniej?, [w:]tenże, Dziennik z Păltinişu. Pajdeja jako model w kulturze humanistycznej, przeł. I. Kania, Sejny2001, s. 30.
 • J. Rawls, Teoria sprawiedliwości, przeł. M. Panufnik, J. Pasek, A. Romaniuk,Warszawa 1994.
 • N. Luhmann, Teoria polityczna państwa bezpieczeństwa socjalnego, przeł. G. Skąpska, Warszawa1994.
 • L. Kołakowski, Szukanie barbarzyńcy. Złudzenia uniwersalizmu kulturalnego, [w:] tenże, Czydiabeł może być zbawiony i 27 innych kazań, Kraków 2006, s. 11-31
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-304baa83-0001-4007-83a4-5d66d332c53b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.