PL EN


2015 | 6 (785) | 28-35
Article title

Z problematyki zakazu prowadzenia określonej działalności gospodarczej

Title variants
On the Issue of a Business Activity- Prohibiting
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny nie definiuje pojęcia „działalność gospodarcza”, którym posługuje się m.in. w treści art. 41 § 2. Powstaje zatem wątpliwość jaki zakres znaczeniowy nadawać należy temu pojęciu na gruncie zakazu prowadzenia określonej działalności gospodarczej. W doktrynie prawa karnego powstały w tym zakresie dwie przeciwstawne koncepcje. Celem pracy jest analiza zagadnień z tym związanych, w szczególności odwołanie się do przepisów prawa podatkowego, w którym funkcjonuje kilka definicji legalnych działalności gospodarczej.
EN
The act of 6 June 1997 Criminal Code has never defined the term "economic activity", which is specified in art. 41 § 2. The lack of definition gives rise to serious questions about semantic range of this expression as regards a business activity-prohibiting. In criminal law has developed the two opposing concepts which determine the direction of its interpretation. The aim of this article is to analyze issues related to it, in particular through recourse to tax law, where there are several legal definitions of this term.
Contributors
  • dr Justyna Badziak, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki
author
  • mgr Ewa Urbaniak, doktorantka w Katedrze Prawa Karnego, Wydział Prawa i Administracji
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-304e6db0-7143-420e-a519-a905347d9d15
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.