PL EN


2017 | 2 (20) Oblicza kobiecości | 163-179
Article title

Śmierciopisanie kobiet. O twórczości Anieli Gruszeckiej

Content
Title variants
EN
Women’s death writing. On Aniela Gruszecka’s creativity
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article aims to analyse the relationship between the writer, her text and imagination that is influenced by the image of death. In Gruszecka’s novels this is revealed mostly by the way in which the author presents her heroines, whose existence is uncertain, phantom­‑like. In reference to the works of Hélène Cixous and Jerzy Grotowski, the author of the article considers how the body is presented (regarded as a certain type of an archive) as a source of the text existing between life and death. In this context ‘writing (with) the body’ could be understood as a mode of ‘stillness’ as to give way to the life that comes (also from the past and memory) in a momentary experience of self­‑mortality.
Keywords
EN
Contributors
 • Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska, marzena.boniecka@us.edu.pl
References
 • Araszkiewicz A., 2014, Dotknięcie ciała. Literacka strategia Anieli Gruszeckiej, w: tejże, Zapomniana rewolucja. Rozkwit kobiecego pisania, Warszawa.
 • Bachelard G., 1976, Poetyka przestrzeni: szuflady, kufry i szafy, „Pamiętnik Literacki”, nr 67/1.
 • Boniecka M., 2014, Fikcja, która ocala. O „Fantomach” Marii Kuncewiczowej, w: Ładoń M., Olszański G., red., Zamieranie fikcji, Katowice.
 • Brach­‑Czaina J., 1992, Szczeliny istnienia, Warszawa.
 • Cixous H., When I do not write, it is as if I had died, w: Sellers S., ed., White ink. Interviews on sex, text and politics, Stocksfield.
 • Czermińska M., 1987, Ja i fantomy (Maria Kuncewiczowa), w: tejże, Autobiografia i powieść, czyli pisarz i jego postacie, Gdańsk.
 • Grotowski J., 2012, Tu es le fils de quelqu’un, w: Adamiecka­‑Sitek A., Biagini M., red., Grotowski. Teksty zebrane, Warszawa.
 • Gruszecka A., 1982, O powieści, w: Markiewicz H., red., Problemy teorii literatury w Polsce międzywojennej, Wrocław.
 • Karłowicz J., Kryński A., Niedźwiedzki W., red., 1952, Słownik języka polskiego, Warszawa.
 • Kłosińska K., 2006, Praca żałoby, w: tejże, Miniatury. Czytanie i pisanie „kobiece”, Katowice.
 • Kłosińska K., 2010, Pisać na marginesie, czytać na marginesie, w: tejże, Feministyczna krytyka literacka, Katowice.
 • Kraskowska E., 1995, Sens „Przygody w nieznanym kraju” Anieli Gruszeckiej, „Teksty Drugie”, nr 3–4.
 • Rose G., 1993, Feminism and Geography. The Limits of Geographical Knowledge, Cambridge.
 • Sajewska D., 2015, Ciało­‑pamięć, ciało archiwum, „Didaskalia”, nr 127–128.
 • Saturnin­‑Kwiatkowski S., 1993, Inna Oktawia, „Teksty Drugie”, nr 4–5–6.
 • Sienkiewicz B., 1992, Świat – barwny kilim, w: tejże, Literackie „teorie widzenia” w prozie dwudziestolecia międzywojennego, Poznań.
 • Thomas L.V., 1991, Trup, przeł. Kocjan K., Łódź.
 • Materiały archiwalne (według kolejności cytowania)
 • Cytat z rękopisu Anieli Gruszeckiej. Archiwum Nauki Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, K. N (1874 l–1958), sygn. KIII-51, 315.
 • Cytat z rękopisu powieści A. Gruszeckiej. Archiwum PAN i PAU w Krakowie, K. N (1874–1958), sygn. KIII-51, 315.
 • Cytat z rękopisu powieści A. Gruszeckiej. Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie, K. N (1874–1958), sygn. KIII-51, 299.
 • Cytat z listu A. Gruszeckiej do K. Nitscha z 14 X 1919. Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie, K. N (1874–1958), sygn. KIII-51, 200.
 • Cytat z listu A. Gruszeckiej do K. Nitscha z 28 X 1919. Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie, K. N (1874–1958), sygn. KIII-51, 200
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-30554f20-ce3b-4eda-9ef5-80a9c92a331e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.