PL EN


2012 | 94 | 17-25
Article title

How Can an Enterprise Survive Competition? Information Management Requirements

Title variants
PL
Jak przedsiębiorstwo może przetrwać konkurencję? Wymagania zarządzania informacjami
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Otoczenie organizacji stanowi szczególne wyzwanie dotyczące komunikacji i przepływu informacji zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Świat staje się coraz bardziej międzynarodowy i to powoduje, że sieć informacji o światowym zasięgu musi zostać stworzona. Usługom musi towarzyszyć wysokiej jakości informacja. Również uczenie się będzie rozumiane jako zadanie na całe życie. Żeby sprostać tym potrzebom rozwoju społeczeństwa, musi nastąpić zmiana w zarządzaniu, szczególnie jeśli chodzi o sprzedawcę i konsumenta. Artykuł przedstawia wpływ warunków otoczenia na przetrwanie organizacji.
EN
The surrounding conditions of an organization are a special challenge regarding communication and information flow both internal and external. By becoming more and more international, a world wide communication network has to be established. Services have to be accompanied by a high standard of information. Learning will be regarded as a life time task. To meet the need of the vitality of society, a change in management has to be established, especially from salesman to consumer. This paper presents the impact of the surrounding conditions on the survival of a company.
Contributors
author
  • University of Applied Sciences, Trier, Germany
author
  • University of Applied Sciences, Trier, Germany
author
  • University Saint Gallen, Swiss
References
  • 1. Informationsmanagement in Organisationen, Roland Gabriel, Dirk Beier, Verlag Kohlhammer, ISBN 3-17-017250-1.
  • 2. Script, University of Applied Sciences, Trier, Prof. Dr. Elvira Kuhn, Business School.
  • 3. Software Technology, Volume I, and Business Modelling, Volume II. Helmut Balzert, Spektrum Akademischer Verlag, 1996..
  • 4. Gestaltungsrahmen zur Workflowunterstützung umfeldinduzierter Ausnahmesituationen in robusten Unternehmen, Elvira Kuhn. Aka Verlag, Berlin 2001.
  • 5. Szenario-Technik, Ute von Reibnitz:. Instrumente für die unternehmerische und persönliche Erfolgsplanung. Wiesbaden 1992, ISBN 3409234314
Notes
PL
Pełny tekst artykułu umieszczono za zgodą wydawcy. Tekst ten jest również dostępny w internecie na stronie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3055a3b8-66dd-4dbb-90a9-bc5633ab76c5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.