PL EN


2015 | 50 | 152-163
Article title

Preferencje turystów w polskich Karkonoszach jako podstawa tworzenia produktu turystycznego obszaru

Content
Title variants
EN
Tourist preferences in Polish Karkonosze Mts. as a basis of creating tourist product of the region.
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
Background. The Karkonosze Mountains enjoy great popularity as they try to satisfy various preferences of tourists visiting this region. Identification of these preferences is helpful to improve the tourism product. A survey carried out directly on a trail is claimed to be the best way to know tourist preferences. Materials and methods. The aim of this study is to identify tourist preferences in the Karkonosze region. The questionnaire respondents were asked to fill out included questions about their motives and length of the visit, preferred tourist attractions, weaknesses of Karpacz and Szklarska Poręba, transportation within the region, quality of guide service, accommodation and gastronomic facilities. Results. The research gave rise to creation of a perfect tourism product for individual tourism in a summer season. Conclusion. It occurred that comprehensive residence services with Internet access are most preferred. A flexible and wide range of pastimes and transportation within the region also play a significant role.
Year
Volume
50
Pages
152-163
Physical description
Dates
published
2015-09-30
Contributors
References
 • Altkorn J., Nowakowska A. (1992) Podstawy marketingu turystycznego, AE , Kraków.
 • Badania preferencji turystów w województwie śląskim (na wybranych przykładach), Śląska Organizacja Turystyczna w Katowicach, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego w Katowicach-P iotrowicach, Katowice 2007. http://silesia-sot.pl/wp-content/uploads/2010/08/11835424261.pdf [dostęp: 28.12.2014].
 • Badanie ruchu turystycznego na Dolnym Śląsku w ujęciu powiatowym i subregionalnym wg Aktualizacji Programu Rozwoju Turystyki dla Województwa Dolnośląskiego, Raport końcowy, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. http://www.prusice.pl/images/badanie_ruchu_turystycznego_-_raport_koncowy.pdf. pdf [dostęp: 28.12.2014].
 • Berbeka J., Niemczyk A., Makówka M. (2004) Badanie rynkowych zachowań konsumentów, AE , Kraków.
 • Dziedzic E. (2010) Regionalne badania konsumentów usług turystycznych, PO T, Warszawa, http://www.pot.gov.pl/component/rubberdoc/doc/2696/raw [dostęp: 28.12.2014].
 • Gardzieńska A. (2014) Podmioty uczestniczące w procesie kreowania transgranicznego produktu turystycznego, Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu, 46, 16–26.
 • Gonda-Soroczyńska E. (2010) Potencjał Karpacza jako ośrodka całorocznego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 590 (52), 69–82.
 • Grobelny J., Weisner W., Zarzycki P. (2010) Walory turystyczne gór w opinii pieszych turystów sudeckich, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 590 (52), 321–330.
 • Hibner J. (2013) Struktura ruchu turystycznego w polskich górskich parkach narodowych należących do sieci „Człowiek i Biosfera”.
 • Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, UJ, Kraków, 73–88.
 • Kachniarz M. (red.) (2011) Kierunki rozwoju Karpacza Wschodniego w opinii jego mieszkańców, Raport z badań, UE, Wrocław, Katedra Gospodarki Przestrzennej, Jelenia Góra.
 • Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B. (2010) Produkt turystyczny. Pomysł – organizacja – zarządzanie, PWE, Warszawa.
 • Karkonosze, ankieta (2012) Publicon, public relations & communication. www.starostwo.jgora.pl/plikownia/badania_karkonosze.pdf [dostęp: 28.12.2014].
 • Kreps D. (1990) A Course in Microeconomic Theory, Princeton University Press, New Jersey.
 • Martin C., Třebicky V. (2000) Monitoring of tourism exploitation and management of the Krkonoše national park, Opera Corcontica, 37, 628–638.
 • Niemczyk A. (2010) Zachowania konsumentów na rynku turystycznym, UE, Kraków.
 • Pilch T., Bauman T. (2001) Zasady badań pedagogicznych. Strategie jakościowe i ilościowe, Żak, Warszawa.
 • Prószyńska-Bordas H. (2008) Cechy ruchu turystycznego w Parku Narodowym Gór Stołowych i ich przemiany w okresie dziesięcioletnim w świetle badań ankietowych, Turystyka i Rekreacja, 4, 19–28.
 • Prószyńska-Bordas H. (2009) Źródła informacji o terenie wykorzystywane przez turystów odwiedzających Park Narodowy Gór Stołowych, [w:] M.K. Leniartek (red.), Terra incognito w turystyce, Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja, Wrocław, 353–367.
 • Rohrscheidt A.M. (2014) Zachowania i preferencje turystów zagranicznych korzystających z usług przewodników w Poznaniu w latach 2011–2013, Studia Oeconomia Posnaniensia, 2, 3 (264), 154–178.
 • Rudnicki L. (2012) Zachowania konsumentów na rynku turystycznym, Proksenia, Kraków.
 • Strzembicki L. (2006) Zachowania konsumpcyjne Polaków na krajowym rynku usług turystycznych, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, 704, 27–36.
 • Wieniawska B. (2004) Socjologiczna analiza ruchu turystycznego na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego, Opera Corcontica, 41, 537–544.
 • Wieniawska-R aj B. (2007) Dynamika ruchu turystycznego w Karkonoskim Parku Narodowym, [w:] Štursa J., Knapik R (red.), Geoekologické problémy Krkonoš. Sborn. Mez. Věd. Konf., říjen, 2006, Svoboda n. Úpou, Opera Corcontica, 44, 2, 593–602.
 • Wieniawska-R aj B. (2010) Dynamika ruchu turystycznego w Karkonoskim Parku Narodowym, Opera Corcontica, 47 (supl. 1), 269–276.
 • Wyrzykowski J. (1986) Geograficzne uwarunkowania rozwoju urlopowej turystyki wypoczynkowej w Polsce, Acta Uniwersitatis Wratislaviensis, Studia Geograficzne, 935, XLI V.
 • Zarzycki P., Grobelny J., Weisner W. (2010) Górskie schroniska a potencjał turystyczny Karkonoszy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług, 590 (52), 295–306.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-305af6bd-c0e7-4db8-8b86-607669f0f012
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.