PL EN


2015 | 6 | 2 | 148-154
Article title

Zdrowie jako podstawowa wartość edukacyjna i życiowa

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
Health as Increased Educational and Life Value
Year
Volume
6
Issue
2
Pages
148-154
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
References
 • Bejma U. (2013): Prozdrowotne style życia w świadomości współczesnego społeczeństwa polskiego, „Studia nad Rodziną” nr 33, Rok XVII.
 • Demel M. (1980): Pedagogika zdrowia, Warszawa.
 • Dolińska-Zygmunt G. (2000): Podmiotowe uwarunkowania zachowań promujących zdrowie, Warszawa.
 • Heszen-Niejodek I. (1997): Psychologia zdrowia jako dziedzina badań i zastosowań praktycznych, [w:] Heszen-Niejodek I., Sęk H. (red.), Psychologia zdrowia, Warszawa.
 • Hildt K. (2005): Zdrowie w hierarchii wartości Polaków, „Remedium. Profilaktyka i Promocja Zdrowego Stylu Życia” nr 10(152).
 • Jedynak S. (red.) (1999): Mały słownik etyczny, Bydgoszcz.
 • Juczyński Z. (1997): Psychologiczne wyznaczniki zachowań zdrowotnych na przykładzie badań osób dorosłych, XIII Ogólnopolskie Sympozjum Medycyny Psychosomatycznej, Kołobrzeg 15–17 maja.
 • Kaiser A. (2008): Rodzinna socjalizacja w zakresie zdrowia – poglądy, perspektywy, [w:] Syrek E. (red.), Psychospołeczne konteksty problemów zdrowia rodziny w perspektywie edukacji zdrowotnej, Katowice.
 • Kowalski M., Gaweł A. (2006): Zdrowie – wartość – edukacja, Kraków.
 • Lewicki C. (2006): Edukacja zdrowotna – systemowa analiza zagadnień, Rzeszów.
 • Łobocki M. (2008): Teoria wychowania w zarysie, Kraków.
 • Łuczak J. (2004): Stan zdrowia dzieci i młodzieży w Polsce na podstawie subiektywnych i obiektywnych mierników oceny, „Medycyna Wieku Rozwojowego” nr 8(3), cz. I.
 • Nowak P.F. (2012): „Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu” nr 18(4).
 • Nowicki G., Ślusarska B. (2011): Determinanty społeczno-demograficzne wartościowania zdrowia wśród pracujących osób dorosłych, „Hygeia Public Health” vol. 46(2).
 • Roman E. (2005): Stosunek dzieci i młodzieży szkolnej do wartości zdrowia, „Pedagogika Społeczna. Profilaktyka – Pomoc – Resocjalizacja” nr 1.
 • Turczak B. (2010/2011): Nauczanie Kościoła katolickiego na temat wartości zdrowia i zachowań prozdrowotnych, „Instytut Teologiczny w Przemyślu Premislia Christiana” t. XIV.
 • Woynarowska B. (2008): Edukacja zdrowotna. Podręcznik akademicki, Warszawa.
 • Wrona-Polańska H. (2004): Edukacja promująca zdrowie, [w:] Pilecka W., Rudkowska G., Wrona L. (red.), Podstawy psychologii. Podręcznik dla studentów kierunków nauczycielskich, Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-305bed1c-680d-4712-b901-2ac80c07caf3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.