Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 52 | 339-347

Article title

Политическое развитие британских колоний в Карибском бассейне за Вестминстерской моделью (1931 – 1944 гг.) (на примере Ямайки)

Authors

Content

Title variants

PL
Model westminsterski jako typowy model rozwoju politycznego brytyjskich kolonii na Karaibach (1931-1944) (Jamajka)
EN
Political Development of the British Colonies in the Caribbean for the Westminster Model (1931-1944) (Jamaica)
DE
Politische Entwicklung der britischen Kolonien in der Karibik nach dem Westminster-Modell (1931-1944) (Jamaika)

Languages of publication

PL EN RU DE

Abstracts

PL
W artykule autor analizuje ewolucję polityczną Jamajki w l. 1931-1944. W omawianym okresie rozwój polityczny Jamajki pozostaje zdaniem autora pod wpływem Statutu Westmisterskiego z 1931 r. i może być określony jako zgodny z westminsterskim modelem ładu publicznego, który obowiązywał w brytyjskich posiadłościach kolonialnych na Karaibach. Autor bada także wpływ poszczególnych partii i ruchów politycznych na kolonialne społeczeństwo Jamajki. Za punkt zwrotny w historii politycznej Jamajki autor uważa uchwalenie konstytucji tego kraju w 1944 r., która wprowadziła powszechne prawo wyborcze. W omawianym okresie Jamajka była najbardziej rozwiniętym pod względem gospodarczym i politycznym brytyjskim terytorium na Karaibach.
EN
This article analyzes the political development of Jamaica from 1931 to 1944. The political development of Jamaica can be characterized by the Statute of Westminster 1931 and Westminster model of governance colonies on the example of the British possessions in the Caribbean. The article further studies political parties and movements in Jamaica and their impact on colonial society. The turning point in the political history of Jamaica was the adoption of the Constitution of 1944, which introduced universal suffrage. Jamaica was the most politically and economically powerful colony in the British Caribbean.
DE
Im Artikel wird die politische Entwicklung von Jamaika analysiert. Beispiele von britischen Besitzungen in der Karibik werden durch das Statut von Westminster von 1931 und das Westminster-Modell der Kolonialregierung charakterisiert. Die politischen Parteien und Bewegungen in Jamaika und deren Auswirkungen auf die Kolonialgesellschaft werden studiert. Der Wendepunkt in der politischen Geschichte von Jamaika war die Verabschiedung der Verfassung von 1944, die das allgemeine Wahlrecht einführte. Jamaika war in diesem Zeitraum das in wirtschaftlicher und politischer Hinsicht höchstentwickelte britische Gebiete in der Karibik.

Year

Issue

52

Pages

339-347

Physical description

Contributors

author
  • Katedra Historii, Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki, ul. Wołodymyrska 60, 01-601 Kijów, Ukraina

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-30604af3-0b71-4a2a-94fd-46e5aa6da51e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.