PL EN


2012 | 9 | 195-212 (8)
Article title

WPŁYW ZWIĄZKU RADZIECKIEGO NA SYTUACJĘ POLITYCZNĄ POLSKI W 1981 ROKU

Content
Title variants
EN
THE IMPACT OF THE SOVIET UNION ON POLAND’S POLITICAL SITUATION IN 1981
Languages of publication
PL EN
Abstracts
Keywords
Year
Issue
9
Pages
195-212 (8)
Physical description
Contributors
 • ALMAMER Szkoła Wyższa
References
 • Brzeziński Z., 1987, Plan gry. USA – ZSRR, New York.
 • Gribkow A., 1992, Doktrina Breżniewa i polskij krizis naczała 80-ch godow, „Wojenno-istoriczeskij żurnal”, nr 9.
 • Hall A., 1997, Polskie patriotyzmy, Gdańsk.
 • Holzer J., 1999, Wewnętrzne wymiary polskiego kryzysu (sierpień 1981 – marzec 1982 [w:] Wejdą nie wejdą. Polska 1980–1982: wewnętrzny kryzys, międzynarodowe uwarunkowania. Konferencja w Jachrance, listopad 1997, Warszawa.
 • Jaruzelski W., 1992, Stan wojenny... dlaczego?, Warszawa.
 • Jaruzelski W., 1999, Różnić się mądrze. Jak doszło do stanu wojennego, Warszawa.
 • Jaruzelski W., 2008, Być może to ostatnie słowo (Wyjaśnienia przed sądem), Warszawa.
 • Jażborowskaja I.S., 2010, Moskwa a „kryzys polski” lat 1980–1981 [w:] Białe plamy,czarne plamy. Sprawy trudne w relacjach polsko-rosyjskich (1918–2008), red. A.D. Rotfeld, A.W. Tołkunow, Warszawa.
 • Kersten K,. 1997, Ekspertyza [w:] O stanie wojennym. W Sejmowej Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej. Sprawozdanie Komisji i wnioski mniejszości wraz z ekspertyzami i opiniami historyków, Warszawa.
 • Kukliński R., 1987, Walka z narodem widziana od środka (wywiad), „Kultura”, nr 4.
 • Łagowski B., 1983, Filozofia rewolucji przeciw filozofii państwa [w:] Gwałt i perswazja.
 • Antologia publicystyki lat 1981–1983, Warszawa.
 • Łastawski K., 2002, Polska racja stanu w 1981 roku [w:] Wielogłos. Uczeni i świadkowie o stanie wojennym, red. M. Rupińska, Toruń.
 • O stanie wojennym. W Sejmowej Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej. Sprawozdanie Komisji i wniosek mniejszości wraz z ekspertyzami i opiniami historyków, 1997, Warszawa.
 • Paczkowski A., 2002, Droga do „mniejszego zła”. Strategia i taktyka obozu władzy lipiec 1980 – styczeń 1982, Kraków.
 • Paczkowski A., 2006, Wojna polsko-jaruzelska. Stan wojenny w Polsce 13 XII 1981 – 22 VII 1983, Warszawa.
 • Paczkowski A., 2010, Moskwa a „kryzys polski” lat 1980–1981 [w:] Białe plamy, czarne plamy. Sprawy trudne w relacjach polsko-rosyjskich (1918–2008), red. A.D. Rotfeld, A.W. Tołkunow, Warszawa.
 • Pawłow W.G., 1994, Byłem rezydentem KGB w Polsce, Warszawa.
 • Siemiątkowski Z., 2009, Wywiad a władza. Wywiad cywilny w systemie sprawowania władzy politycznej PRL, Warszawa.
 • Szczepański J., 1993, Polskie losy, Warszawa.
 • Walicki A., 2000, Polskie zmagania z wolnością. Widziane z boku, Kraków.
 • Weber M., 1998, Polityka jako zawód i powołanie, Kraków.
 • Woronkow W.I., 1995, Sobytija 1980–1981 gg. w Polsze, „Woprosy istorii”, nr 10.
 • Woronkow W.I., 1996, Moskiewska gra o Polskę, „Dziś”, nr 4.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1732-9639
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-306b7abe-a40a-4fb5-949d-cdb9d217c219
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.