PL EN


2009 | 2(13) t. 2 | 99-115
Article title

Skuteczność fuzji i przejęć w procesie konsolidacji przedsiębiorstw

Authors
Content
Title variants
EN
Efficiency of merges and takeovers in the process of enterprises' consolidation
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Pomimo iż fuzje oraz przejęcia są obecnie powszechnymi zjawiskami, badania ekspertów z tej dziedziny dowodzą, że wiele firm nie uzyskuje w procesie konsolidacji oczekiwanej wartości rynkowej i zysków, głównie ze względu na fakt bagatelizowania podczas integracji aktywów niematerialnych. Sukces fuzji gwarantuje bowiem ich zdaniem uchwycenie punktu równowagi między aktywami materialnymi i niematerialnymi oraz wpływ przywództwa. Badania potwierdziły, że polskie podmioty przygotowują się znacznie gorzej do procesu fuzji lub przejęcia niż zagraniczne, a w ich przygotowaniu do konsolidacji dominuje brak dokładnych wyliczeń przy analizie efektów ekonomicznych. Analiza czynników mających wpływ na powodzenie fuzji czy też przejęcia jasno wskazuje, że łączenie jedynie aktywów materialnych, chociaż rozpatrywane zazwyczaj w pierwszej kolejności, nie zapewni rozwoju nowo powstałej organizacji. Należy bowiem zadbać jednocześnie o elementy niematerialne, które w miarę pogłębiania integracji procesów i systemów będą obejmowały: ład korporacyjny, zaangażowanie pracowników i zarządzanie relacjami z klientami.
EN
The author focus on presentation and analysis of main factors having influence on successful and efficient consolidation process. The results introduced in a lecture come from two global reports prepared by the Hay Group in cooperation with La Sorbonne and Mergermarket. The third report shows the studies conducted by Capital Market Area of BZ WBK. The Hay Group has identified two key factors, which provide a firm foundation for a smooth integration process, which companies should adopt to become the part of few successful few. The first one is striking the right balance. Companies should carefully consider how to align and integrate both tangible and intangible assets to be successfully merged, as well as use properly the time between announcement and completion to advance fully both tangible and intangible assets. The second factor is the impact of leadership. We need to acknowledge here, that the roles required in a M&A context are often one or two levels higher than current capacity of senior managers. Top team selection needs to be carried out quickly, as the sooner key roles are defined and allocated, the better level of integration between organizations we can achieve. The top team must also demonstrate the new company values to the workforce in everything they do. The research of Capital Market Area of BZ WBK points out poor preparation of a consolidation process made by Polish companies. In specialists' opinion companies do not analyze potential benefits, which may be achieved in M&A transactions. Most of interviewed managers point out the necessity of better preparation of an integration plan, as well as due diligence analyze in future consolidation processes. The results confirm, that the benefits a successful merger can gain are indisputable. Despite the impact of recent sub-prime lending on the average the availability of credit overall, M&A remains a trusted weapon in the growth strategies of organizations. Customers must pay due attention to a company's real value, which is found in its boardroom, human capital and business culture. When the balance is achieved between tangible and intangible assets, it provides a solid foundation for strategic growth and ensures return on investment.
Year
Issue
Pages
99-115
Physical description
Dates
published
2009+09
Contributors
  • Wydział Ekonomiczno-Społeczny, Uniwersytet Łódzki
References
  • Bresman H., Birkinshaw J., Nobel R. 1999. Knowledge Transfer in International Acquisitions. "Journal of International Business Studies" 3rd Quarter nr 30, s. 3.
  • Czynniki sukcesu przy transakcjach fuzji i przejąć. Rynki kapitałowe. 2008. [on-line; dostęp: 2009-05-27]. Obszar Rynków Kapitałowych BZ WBK.. Dostępny w Internecie: http://www.ork.bzwbk.pl/_items/doc/czynniki_sukcesu_transakcji.pdf.
  • Dangerous Liaisons: The Integration Game. 2007. [on-line; dostęp: 2009-05-27]. Hay Group. Dostępny w Internecie: http://www.haygroup.com/Downloads/ru/misc/Dangerous_liaisons.pdf.
  • Fuzje i przejęcia - wyniki badania Hay Group i Mergermarket. 2009. [on-line; dostęp: 2009-05-27], Hay Group. Dostępny w Internecie: http://www.haygroup.com/pl/Press/Details.aspx?ID= 14067.
  • Hooke J.C. 1998. Fuzje i przejęcia. Jak skutecznie przeprowadzić transakcję. Warszawa: Liber. ISBN 83-9095-027-8.
  • Lewandowski M. 1998. Fuzje i przejęcia jako metody wzrostu przedsiębiorstw. Materiały Dydaktyczne nr 30. Poznań: Akademia Ekonomiczna. ISSN 1427-1117.
  • Sudarsanam S. 1998. Fuzje i przejęcia. Warszawa: WIG-PRESS. ISBN 83-8701-408-7.
  • Szczepankowski P.J. 2000. Fuzje i przejęcia. Warszawa: PWN. ISBN 83-01-13131-4.
  • Zorde A.H.K. 1998. Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw. Warszawa: Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce. ISBN 83-8654-325-6.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-306cad0a-172f-4481-a681-145ca971f312
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.