PL EN


2015 | 2(343) | 84-93
Article title

Funkcje obszarów wiejskich i ich rozwój

Content
Title variants
EN
Functions of rural areas and their development
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article contains an overview of rural areas’ functions according to different criteria and an analysis of changes of these functions in the context of rural areas’ development. Declining role of agriculture with the growing role of other economic functions in these areas is accompanied by the growing importance of social and environmental functions. This is reflected, inter alia, in the development of settlements in rural areas, increasing ecological awareness, for the sake of landscaping and biodiversity, and in the development of technical and social infrastructure and the activity of local communities.
Contributors
 • Katedra Organizacji i Zarządzania, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. R. Prawocheńskiego 3, 10-720 Olsztyn, koiz@uwm.edu.pl
References
 • Błąd M.: Kulturowe funkcje wsi i rolnictwa [w:] Wielofunkcyjność rolnictwa. (red. J. Wilkin). IRWiR PAN, Warszawa 2010.
 • Dzun W., Musiał W.: Zagospodarowanie ziemi rolniczej w Polsce w okresie przed i poakcesyjnym w ujęciu regionalnym. Wieś i Rolnictwo, nr 4, 2013.
 • Falkowski J.: Wielofunkcyjność rolnictwa − kierunki badań, podstawy metodologiczne i implikacje praktyczne [w:] Wielofunkcyjność rolnictwa (red. J. Wilkin). IRWiR PAN, Warszawa 2010.
 • Halamska M.: Nowa gospodarka wiejska. Socjologiczna konceptualizacja i próba analizy zjawiska w Polsce [w:] Rozwój wsi i rolnictwa w Polsce (red. A. Rosner). IRWiR PAN, Warszawa 2012.
 • Heffner K.: Ewolucja funkcji w zagospodarowaniu przestrzeni wiejskiej w Polsce [w:] Rozwój wsi i rolnictwa w Polsce (red. Rosner A.). IRWiR PAN, Warszawa 2012.
 • Jasiński J., Michalska S., Śpiewak R.: Rynki zakorzenione – koncepcja uruchomienia mechanizmów lokalnego rozwoju. Wieś i Rolnictwo, nr 3, 2014.
 • Niedzielski E., Rzeszutek J.: Rozwój obszarów wiejskich na terenach popegeerowskich. Roczniki Naukowe SERiA t. XII, z. 5, 2010.
 • Raport o stanie wsi. Polska wieś 2014. Wyd. Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2014.
 • Sulima R., Podgórska J.: Bocian w słoiku. Polityka nr 46, 2014.
 • Wilkin J.: Wielofunkcyjność rolnictwa i obszarów wiejskich. Nowe Życie Gospodarcze. Dodatek specjalny. Listopad 2007, nr 5, 2007.
 • Zawalińska K.: Wielofunkcyjność rolnictwa w ujęciu modelowym [w:] Wielofunkcyjność rolnictwa (red. J. Wilkin). IRWiR PAN Warszawa 2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-30716ef6-3ae3-401c-9db5-c504d63c0e1b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.