PL EN


2016 | 16 | 3 | 57-64
Article title

Enhancing Taekwondo Pedagogy through Multiple Intelligence Theory

Authors
Content
Title variants
PL
Poprawa jakości nauczania taekwondo dzięki Teorii Wielorakich Inteligencji
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Background. Howard Gardner’s Multiple Intelligence Theory (MI) is one of the leading psychological theories taught in teacher training, yet little research has explored how it can be applied to martial arts. Public school teachers of all subjects, including Physical Education, have successfully incorporated MI into their classrooms, so there can be little doubt as to its potential for success in Taekwondo. Problem. Successful learning of Taekwondo is not only be measured in how quickly and well students acquire the art’s skills but in their ability to adhere to the art’s philosophies as well. To ensure Taekwondo practice is more than just beneficial to one’s physical health, instructors should make their lessons applicable to students’ daily lives. Methods. This paper examines how MI can be applied to Taekwondo’s philosophy of self-cultivation. Three sample plans are provided to illustrate how instructors can teach Taekwondo physical skills and philosophy simultaneously. Results. All teachers can maximize their students’ acquisition of knowledge or skills by incorporating MI into their lesson plans. MI is an effective means for teaching Taekwondo and its philosophy of self-cultivation, because it can aid in creating dynamic and personalized learning experiences. The results of this study indicate MI can facilitate the instruction of Taekwondo philosophy. Conclusions. Taekwondo instructors can become more effective in disseminating their art’s self-cultivation philosophy by identifying students’ specific intelligences to provide personal guidance. Instructors need to communicate in a way that best benefits the learner. It is evident that failing to focus on the self-cultivation ideologies of Taekwondo philosophy could lead students to believe that the art was solely for destructive purposes. Instructors only need to give students a quick incentive to explore Taekwondo’s self-cultivation philosophy for themselves.
PL
Tło. Nauczyciele szkół publicznych wszystkich przedmiotów, w tym wychowania fizycznego, z powodzeniem włączyli Teorię Wielorakich Inteligencji (TWI) do swoich zajęć, więc nie może być wątpliwości co jej potencjalnego sukcesu w środowisku uczenia się sztuk walki. Nauka sztuk walki powinna przekraczać zwykłe umiejętności walki wręcz oraz dostarczyć sposobów poprawy jakości życia studentów. Pomimo posiadania odmiennych doktryn, większość sztuk walki ma wspólne cele edukacyjne dotyczące samorealizacji i autorefleksji poprzez szkolenia. Teoria Wielorakich Inteligencji Gardnera jest jedną z wiodących teorii psychologicznych stosowanych w kształceniu nauczycieli, a jednak niewiele badań zostało przeprowadzonych w celu sprawdzenia, w jaki sposób może być ona stosowana do sztuki walki taekwondo. Problem. Konieczne jest, aby instruktorzy taekwondo kształcili umiejętności pedagogiczne, gdyż nauka sztuk walki ma zdolność do przemiany życia. Mistrzowie taekwondo dawno stwierdzili, że praktyka sztuk walki rozwija charakter. W rezultacie uczniowie powinni sami osądzić jak wykorzystać umiejętności z taekwondo do stosowania w życiu codziennym tak, aby zmaksymalizować korzyści płynące z praktyki. Jednak pytanie, jak efektywnie uczyć filozofii taekwondo nadal pozostaje bez odpowiedzi. Metody. Aby upewnić się, że ćwiczenie Taekwondo przynosi nie tylko korzyści dla zdrowia fizycznego uczniów, instruktorzy powinni pokazać jak umiejętności wyniesione ze sztuk walki mogą być zastosowane w codziennym życiu. Byłoby to również zgodne z filozofią sztuki. Teoretycznie, TWI powinna ułatwiać instuktaż w zróżnicowanej grupie uczniów taekwondo. Obecne badanie pokazuje, jak włączenie TWI może ułatwić osiągnięcie pożądanych rezultatów edukacyjnych przez samego adepta sztuk walki w praktyce i filozofii taekwondo. Niniejsza praca jest analizą holistycznego zastosowania Teorii Wielorakich Inteligencji w taekwondo. Wyniki. Wszyscy nauczyciele mogą zmaksymalizować nabywanie przez uczniów wiedzy i umiejętności poprzez włączenie TWI do lekcji. Korzystanie z TWI jako podstawy do tworzenia lekcji ponadto pozwala instruktorom utrzymać swój styl nauczania i cele edukacyjne. Artykuł przedstawia trzy przykładowe plany lekcji w celu zilustrowania, jak instruktorzy skutecznie nauczają wszystkich aspektów taekwondo. Inteligencje: przestrzenna, cielesno- kinestetyczna i intrapersonalna służą do zilustrowania sposobu, w jakim TWI może ułatwić nauczanie taekwondo w odniesieniu do filozofii samodoskonalenia, jednego z najbardziej nieuchwytnych pojęć w sztuce walki. Wnioski. Instruktorzy taekwondo mogą stać się bardziej skuteczni w rozpowszechnianiu własnej filozofii sztuki walki poprzez identyfikację konkretnych inteligencji uczniów oraz zapewnienie osobistych wskazówek. Instruktorzy muszą także komunikować się z uczniami w sposób dla nich najbardziej korzystny. Aby osiągnąć oba cele, mogą brać pod uwagę TWI w czasie planowania zajęć. Ponieważ TWI ma istotny wkład w psychologii i teorii pedagogiki, jej nieobecność w praktykach pedagogicznych taekwondo może prowadzić do zatrzymania postępu uczniów. Wydaje się oczywiste, że w przypadku braku skupienia się na ideologii samodoskonalenia w filozofii taekwondo, może to prowadzić uczniów do przekonania, że sztuka walki służy wyłącznie celom destrukcyjnym. Instruktorzy potrzebują jedynie dać studentom niewielką zachętę do poszukiwania własnej filozofii samodoskonalenia się związanej z taekwondo.
Year
Volume
16
Issue
3
Pages
57-64
Physical description
Contributors
  • Humanitas College, Kyung Hee University, Yongin (South Korea)
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-30768c9b-9191-4048-ad05-461a95bb04ea
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.