PL EN


2014 | 8 | 1 | 79-97
Article title

Nie nawrócili się, ażebym ich uzdrowił (J 12. 40). Teologiczne aspekty modlitwy o uzdrowienie międzypokoleniowe

Content
Title variants
He has blinded their eyes, he has hardened their heart, to prevent them from using their eyes to see, using their heart to understand, changing their ways and being healed by me (J 12:40). Theological aspects of a prayer for intergeneration healing.
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Popularność modlitwy o uzdrowienie międzypokoleniowe jest dziś obserwowana powszechnie w Kościele. Ten swoisty fenomen naszych czasów staje się także wezwaniem duszpasterskim. Ludziom uczestniczącym w takich modlitwach należy zapewnić właściwą pomoc i opiekę pomagając właściwie ocenić to, co dzieje się w ich życiu. Jednakże z punktu widzenia Pisma świętego, tradycji i teologii tego typu modlitwy wzbudzają coraz więcej pytań i trudności. Stają wobec siebie lex orandi i lex credendi, przy czym to pierwsze zdaje się nabierać większej wartości. Historia Kościoła nie zna jednak przypadku, aby oba prawa miałby być wobec siebie sprzeczne. Raczej lex orandi było zawsze dopowiedzeniem wobec lex credendi. Czy takie założenie możliwe jest również w przypadku modlitw o uzdrowienie międzypokoleniowe? Niniejszy artykuł wskazuje na takie elementy modlitwy, w których staje się ona wątpliwa z punktu widzenia tradycji i nauczania Kościoła.
EN
The popularity of a prayer for intergeneration healing has been commonly observed in today’s Church. This peculiar phenomenon of our times is becoming a pastoral call as well. People participating in such prayers should be provided with suitable help and care to properly evaluate what happens in their lives. However, from the viewpoint of the Bible, tradition and theology, these types of prayers arouse more and more questions and difficulties. Lex orandi and lex credendi face each other, in addition to which the first one seems to be more valuable. The history of the Church does not yet know a case when both laws were supposed to stand in contradiction to each other. Lex orandi has rather always been a supplement to lex credendi. Is such an assumption also possible in case of prayers for intergeneration healing? This article points to such elements of the prayer, in which it becomes doubtful from the viewpoint of the tradition and Church teaching.
Year
Volume
8
Issue
1
Pages
79-97
Physical description
Contributors
References
  • O. Cullmanna, Christ et le temps, Neuchatel – Paris 1957
  • Jan Paweł II, Reconciliatio et poenitentia
  • R. DeGrandis, Uzdrowienie międzypokoleniowe. Osobista podróż ku przebaczeniu, Łódź 2003
  • Księga Jeremiasza. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, op. L. Stachowiak, Pismo Święte Starego Testamentu, red. S. Łach, t. X, cz. 1, Poznań 1967, s. 354-356
  • Benedykt XVI, Spe salvi
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3078e55c-a309-4b3d-96dc-ed74b693d746
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.