PL EN


2015 | 10 (789) | 32-42
Article title

Teoriopoznawcza charakterystyka koncepcji Business Process Reengineering (BPR)

Authors
Title variants
EN
Epistemological Characteristics of Business Process Reengineering (BPR)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Obecna sytuacja rynkowa zmusza przedsiębiorstwa do nieustannych poszukiwań i implementacji najkorzystniejszych rozwiązań, które mają zagwarantować im dalszy wzrost lub chociażby uniknięcie pozostania w tyle za konkurencją. Głównych narzędzi, za pomocą których możliwym jest usprawnianie funkcjonalności każdej organizacji, dostarczają nowoczesne i popularne koncepcje zarządzania, z których bardzo wartościowe podejście reprezentuje Business Process Reengineering (BPR). Każde przedsiębiorstwo odszukać może w tejże koncepcji elementy przydatne z punktu widzenia sytuacji w jakiej się znajduje. Celem niniejszego artykułu jest teoretyczne przedstawienie najistotniejszych elementów koncepcji BPR. Zamiarem autora jest udowodnienie, iż stosowanie narzędzi, technik, metod i innych praktyk szeroko opisywanych w ramach tejże koncepcji zarządzania może przyczynić się do poprawy funkcjonalności każdego przedsiębiorstwa.
EN
The current market situation forces companies to continuous research and implementation of the best solutions, which are designed to ensure their further growth, or at least avoid being left behind by the competitors. The main tools by means of which it is possible to improve the functionality of every organization provides Business Process Reenginering (BPR). Every company can find in this concept elements relevant to improvement of its market situation. The purpose of this article is to present the most important elements of the theoretical concept of BPR. The intent is to prove that the use of tools, techniques, methods and other practices widely discussed in the context of that management concept can help to improve the functionality of every company.
Contributors
author
  • inż. Łukasz Sura, Specjalista ds. Sprzedaży Części/Logistyk
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-307c27fa-d8a1-44bb-ab3c-a2da8fb70484
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.