PL EN


2014 | 3/1 | 193-201
Article title

Rozwój regionalny w aspekcie innowacji

Content
Title variants
EN
Regional Development in the Aspect of Innovations
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
In the future, they will determine the growth and the socio-economic development of countries. The objective of the paper is presentation of innovation in regional development. Innovation as a factor of regional development is differently analyzed. The one of the divisions in this regard. Innovation is the driving force of modern economy and it requires investment and support.
Year
Issue
3/1
Pages
193-201
Physical description
Contributors
References
  • Fajferek A., Region ekonomiczny i metody analizy regionalnej, PWE , Warszawa 1966.Geodecki T., Gorzelak G., Górniak J., Hausner J., Mazur S., Szlachta J., Zaleski J., Kurs na innowacje. Jak wyprowadzić Polskę z rozwojowego dryfu?, Fundacja GAP, Kraków 2012.Grudzewski W., Hejduk I., Projektowanie systemów zarządzania, Difin, Warszawa 2001.Janasz W., Kozioł K., Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007.Miłaszewicz D., Problem wyboru narzędzi realizacji roli państwa w procesach inwestycyjnych w Polsce w okresie przemian, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007.Niedzielski P., Rychlik K. Innowacje i kreatywność. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.Kleer J., Gospodarka oparta na wiedzy a globalizacja: związki czasowe i przyczynowe, w: GOW – wyzwanie dla Polski, red. J. Kotowicz-Jawor, PWE , Warszawa 2009.Kuciński K., Podstawy teorii regionu ekonomicznego, PWN , Warszawa 1990.Popławski Ł., Uwarunkowania ekorozwoju gmin wiejskich na obszarach chronionych województwa świętokrzyskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN , Warszawa 2009.Rudzewicz A., Strychalska-Rudzewicz A., Strategie produktów innowacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2014.Secomski K., Wstęp do teorii rozmieszczenia sił wytwórczych, PWN , Warszawa 1956.Siekierski J., Procesy innowacyjne w polskim agrobiznesie w latach 2004–2020 w świetle dokumentów strategicznych i operacyjnych, w: Agrobiznes w teorii i w praktyce, red. A. Olszańska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2014.Schumpeter J.A., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN , Warszawa 1960.Słownik wyrazów obcych, red. J. Tokarski, PWN , Warszawa 1980.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-307e8b1d-ae83-419d-8e31-104c200daa6c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.