PL EN


2014 | 4(34) | 53-70
Article title

Gotowość szkolna sześciolatków jako instrument rynkowej polityki oświatowej

Authors
Title variants
EN
School Readiness in Case of Six-Year-Old Students as a Market Instrument of Educational Policy
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem analizy jest upolitycznienie w polskim systemie szkolnym wieku obowiązku szkolnego w ramach wdrażanej przez ministerstwo edukacji od 2009 r. zmiany ustrojowej. Odpowiadam na pytanie, czy rzeczywiście sześciolatki są do tej zmiany gotowe, dojrzałe? Czy poradzą sobie w szkole, która konstruuje proces uczenia się w sposób już radykalnie odmienny od przedszkolnego? Problem nie sprowadza się bowiem do dojrzałości psychofizycznej, ale do dojrzałości instytucjonalnej i obowiązującego curriculum. Argumentacja władz edukacyjnych nie ma nic wspólnego z naukową, gdyż nie o wspieranie rozwoju dzieci chodziło w tej zmianie, ale o jak najwcześniejsze wypchnięcie absolwentów obowiązkowego szkolnictwa na rynek pracy. Wykazuję, jak powoływanie się przez władze na brytyjskie rozwiązania w tym zakresie służy jedynie manipulacji politycznej.
EN
The analysis is based on the politicization of the age of compulsory school since 2009 in Poland. It was implemented in the framework of state system change by the Ministry of Education. In my work I answer the question whether six years old children are ready for this change and mature enough? Can they cope in schools, which lead the learning process in a way that is radically different from the pre-school education? The problem is not related only with the psychophysical maturity, but the maturity of the existing institutions and curriculum. Education authorities presents different point of view to scientifical approach, due to the fact that the main aim of this educational change was movement of compulsory education graduates into labor market as early as possible. It was not related with support of children’s development. I claim that quoting the British authorities solutions, by educational political authorities from our country, only serves to political manipulation.
Contributors
author
References
 • Christ M., „Doniesienie z pola walki” – doświadczenia z diagnozowania gotowości szkolnej dzieci , „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce” 33(2014)3.
 • Gmerek T., Edukacja i nierówności społeczne. Studium porównawcze na przykładzie Anglii, Hiszpanii i Rosji , „Impuls”, Kraków 2011.
 • Grabek A., Przedszkolne litery na cenzurowanym , http://www.rp.pl/ artykul/19,968719-Przedszkolne-litery-na-cenzurowan ym.html
 • http://www.ibe.edu.pl/images/wydawnictwo/ulotki/EE_ szesciolat- ki_okok.pdf
 • http://www.ive.edu.pl/pl/media-prasa/aktualnosci-prasowe/197-zla- interpretacja-wynikow-analiz-ibe-nie-może-podwazac- reformy
 • Kaczan R., Rycielski P., Co wiemy o sześciolatkach w szkole na pod- stawie badań? Umiejętności matematyczne. Czytanie. Pisanie. Opinie rodziców o dzieciach i placówkach , Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2014.
 • Konopnicki J., Eksperymentalne szkolnictwo w Anglii i Szkocji , Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław – Warszawa – Kraków 1964.
 • Kormanowa Ż., Reforma szkolnictwa w Anglii i we Francji , PZWS, Warszawa 1946.
 • Kotłowski K., Szkoła angielska po drugiej wojnie światowej , PZWS, Warszawa 1960.
 • Mikiewicz P., Kapitał społeczny i edukacj a, PWN, Warszawa 2014. Program grup przedszkolnych, http://www.przedszkole 1.rabka.pl/ index.php/grupa-ekoludki
 • Sandiford P., (przeł.) W. Gumplowicz, (uzupełnił wizytator) J. Hell man, Szkolnictwo angielskie , Wyd. „Nasza Księgarnia”, Warszawa – Łódź 1927.
 • Swianiewicz P. (red.), Edukacja przedszkolna , Wyd. ICM, Warszawa 2012.
 • Swianiewicz P., Krukowska J., Lackowska-Madurowicz M., Polityka samorządów gminnych wobec edukacji przedszkolnej , ORE, Warszawa 2012.
 • Szewczuk K., Gotowość szkolna dzieci 5- i 6-letnich w zakresie kompetencji matematycznych – analiza porównawcza , „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce” 33(2014)3.
 • Trzy pytania do prof. Anny Brzezińskiej, http://edu entuzjasci.pl/pl/ wydarzenia/index.php?option=com_content&view=articl e&id=609
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-307f3ce0-4be9-400c-bbdf-1507ae4e25f6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.