PL EN


2014 | LX (60) | 67-79
Article title

Hasła reklamowe miast polskich w kontekście urbonimicznym

Content
Title variants
EN
Polish cities advertising slogans in relation to urbonyms
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia zjawisko sloganu reklamowego miasta jako komunikatu uzupełniającego i towarzyszącego jego nazwie (urbonimowi) w funkcji meta-denominacyjnej. Zebrane hasła promocyjne miast polskich poddane są refleksji na podstawie 10 wykładników interpretacji pragmatycznej. Wykazany zostaje efekt perlokucyjny tego typu sloganów, koncentrujących się głównie na przekazie informacji kulturowej o denominowanym obiekcie. Dodatkowa analiza strukturalna dowodzi, że na pragmatyczny wydźwięk sloganów miejskich ma także wpływ nadawana im forma językowa.
EN
The article presents the phenomenon of the cities advertising slogan serving as a complementary means of communication and acompagning the city names (urbonyms) and having metadenominative function. The collected promoting slogans of Polish cities were submitted to reflection on the basis of 10 exponents of pragmatic interpretation. The perlocutive effect of such kind of slogans was proved, concentrating mainly on the transition of cultural information regarding the denominative object. The additional structural analysis proves that the pragmatic implication of the city slogans is largely influenced by the lexical form given to them.
Year
Volume
Pages
67-79
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
References
  • Chlebda Wojciech, 2003, Elementy frazematyki. Wprowadzenie do frazeologii nadawcy, Oficyna Wydawnicza Leksem, Łask.
  • Fabris Giampaolo, Minestroni Laura, 2004, Valore e valori della marca. Come costruire e gestire una marca di successo, Franco Angeli, Milano.
  • Gałkowski Artur, 2007, Komponent wartościujący w sloganach i nazwach firmowych, [w:] A. Oskiera, red., Antynomie wartości. Problematyka aksjologiczna w językoznawstwie, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Łódź, s. 139–162.
  • Gałkowski Artur, 2011, Chrematonimy w funkcji kulturowo-użytkowej. Onomastyczne studium porównawcze na materiale polskim, włoskim, francuskim, wyd. 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
  • Gałkowski Artur, 2014, Osservazioni sul nome Wrocław nella sua veste storica e contemporanea, polacca e internazionale, „Italica Wratislaviensia”, 5, s. 67–82.
  • Przybylska Renata, 2012, Nazwy nowych inwestycji mieszkaniowych w Polsce, [w:] I. Łuc, M. Podgórek, red., W komunikacyjnej przestrzeni nazw własnych i pospolitych. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Robertowi Mrózkowi, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 281–288.
  • Rutkiewicz-Hanczewska Małgorzata, 2013, Genologia onimiczna. Nazwa własna w płaszczyźnie motywacyjno-komunikatywnej, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.
  • Wróbel Henryk, 2002, Struktury składniowe a ich realizacje tekstowe, [w:] S. Gajda, K. Rymut, U. Żydek-Bednarczuk, red., Język w przestrzeni społecznej, Uniwersytet Opolski, Opole, s. 499–506.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0076-0390
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3082afe9-1b8c-4b32-9bd8-bda19da835fa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.