PL EN


2017 | XV | 2 | 9-22
Article title

Alma Mater Studiorum. O genezie i początkach uniwersytetów

Title variants
EN
Alma Mater Studiorum. On the origin and the beginnings of universities
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The origin of universities reaches the period of Ancient Greece when philosophy (sophists, Socrates, Plato, Aristotle, stoics and others) – the “Queen of sciences”, and the first institutions of higher education (among others, Plato’s Academy, Cassiodorus’ Vivarium, gymnasia) came into existence. Even before the new era, schools having the nature of universities existed also beyond European borders, including those in China and India. In the early Middle Ages, those types of schools functioned in Northern Africa and in the Near East (Baghdad, Cairo, Constantinople, cities of Southern Spain). The first university in the full meaning of the word was founded at the end of the 11th century in Bologna. It was based on a two-tiered education cycle. Following its creation, soon new universities – at first – in Italy, then (in the 12th and 13th century) in other European cities – were established. The author of the article describes their modes of operation, the methods of conducting research and organizing students’ education, the existing student traditions and customs. From the very beginning of the universities’ existence the study of law was part of their curricula, based primarily on the teaching of Roman law and – with time – the canon law. The rise of universities can be dated from the end of the Middle Ages and the beginning of modernity. In the 17th and 18th century they underwent a crisis which was successfully overcome at the end of the 19th century and throughout the following one.
Year
Volume
XV
Issue
2
Pages
9-22
Physical description
Contributors
References
 • Baszkiewicz J., Młodość uniwersytetu, Warszawa 1963 (1997).
 • Baszkiewicz J., Myśl polityczna wieków średnich, Warszawa 1971 (2003).
 • Domański J., Erazm i filozofia, Wrocław 1973.
 • Gajda K., Sofiści, Warszawa 1989.
 • Górski K., Erazm z Rotterdamu, Warszawa 1948.
 • Grzybowski J., Miecz i Pastorał. Filozoficzny uniwersalizm sporu o charakter władzy. Tomasz z Akwinu i Dante Alighieri, Kęty 2005.
 • Hartman J., Mistrzu, gdzie jesteś?, „Gazeta Wyborcza” 2012 z 9–10 VI.
 • Heinzmann R., Filozofia średniowiecza, Kęty 1995.
 • Huizinga J., Erazm, tł. M. Kurecka, Warszawa 1964.
 • Jones P., The Italian city-state. From commune to Signioria, Oxford 1997.
 • Katolicyzm średniowieczny, red. J. Keller, Warszawa 1977.
 • Kelly J.M., Historia zachodniej teorii prawa, tł. D. Pietrzyk-Reeves et al., Kraków 2006.
 • Kolańczyk K., Prawo rzymskie, Warszawa 2001 (i in. wyd.).
 • Kumaniecki K., Historia kultury starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa 1969.
 • Le Goff J., Człowiek średniowiecza, tł. M. Radożycka-Paoletti, Warszawa 1996 (2000).
 • Le Goff J., Inteligencja w wiekach średnich, tł. E. Bąkowska, Warszawa 1966 (1997).
 • Le Goff J., Kultura średniowiecznej Europy, tł. H. Szumańska-Grossowa, Warszawa 1970 (1994).
 • Legutko R., Sokrates. Filozofia męża sprawiedliwego, Poznań 2013.
 • Łuszczyńska M., Ubi ratio, ibi ius. Doktryna prawna świętego Tomasza z Akwinu, Lublin 2013.
 • Myśliciele polityczni od Sokratesa do współczesności, red. D. Boucher, P. Kelly, Kraków 2008.
 • Nauczanie w dawnych wiekach. Edukacja w średniowieczu i u progu ery nowożytnej. Polska na tle Europy, red. W. Iwańczyk, K. Bracha, Kielce 1997.
 • Pohlenz M, Die Stoa. Geschichte einer geistigen Bewegung, Zürich 1948.
 • Rozkwit średniowiecznej Europy, red. H. Samsonowicz, Warszawa 2001.
 • Sondel J., Zawsze wierny. Uniwersytet Jagielloński a Kościół rzymskokatolicki, Kraków 2006.
 • Tatarkiewicz W., Historia filozofii, t. 1: Filozofia starożytna i średniowieczna, Warszawa 2004 (i in. wyd.).
 • Uniwersytety. 700 lat sporów. Historia pouczająca dla studentów i profesorów, „Polityka. Niezbędnik inteligenta” 2014, wyd. specjalne 4.
 • Vetulani A., Początki najstarszych wszechnic środkowoeuropejskich, Wrocław 1970.
 • Waley D., The Italian city-republics, London 1978.
 • Welzer H., Theory of Greeks, Oxford 1956.
 • Wielgus S., Prawo w średniowiecznej kulturze europejskiej, „Ethos” 1999, R. 12, nr 1–2.
 • Wielgus S., Z badań nad średniowieczem, Lublin 1995.
 • Wojciechowski R., Societas w twórczości glosatorów i komentatorów, Wrocław 2002.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-309207fe-804b-41fe-be7d-6bced61e2b0b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.