PL EN


2014 | 6 |
Article title

Przegląd badań z zakresu Biblioteki 2.0 w Polsce i na świecie

Content
Title variants
EN
An overview of research on Library 2.0 in Poland and around the world
Languages of publication
PL
Abstracts
Od początku istnienia idei Web 2.0 w bibliotekach, tj. od pierwszych lat XXI wieku, rozwój techniczny i technologiczny służył poprawie komunikacji bibliotekarzy i czytelników. Dzięki Web 2.0 czytelnicy wpływają na jakość i formę proponowanych im usług bibliotecznych i dlatego ważna jest obserwacja, ocena oraz dostosowanie potrzeb użytkowników do współczesnego modelu biblioteki. Autorka artykułu poddała analizie stan badań Web 2.0 w bibliotekach, w tym przede wszystkim sfery blogów, serwisów społecznościowych i innych aplikacji internetowych. Na podstawie analizy zagranicznej literatury fachowej autorka wskazała istotne tendencje, metody i wyniki badań zaobserwowane w bibliotekach różnych krajów świata, Europy i Polski.
EN
From the moment the idea of Web 2.0 entered libraries, i.e. from the first years of the 21th century, technical and technological development has been used to improve the communication between librarians and readers. Owing to the idea of 2.0 Web, readers can influence the quality and the form of library services offered to them. Therefore, observation, evaluation and adaptation of users' needs to the contemporary model of libraries are important. The author of the article has analyzed the state of the research on Web 2.0 at libraries, mainly the sphere of blogs, social networking and other web applications. On the basis of the analysis of foreign specialist literature, the author presents some essential tendencies, methods and research conclusions observed in libraries of different countries of the world, Europe, and also Poland.
Year
Issue
6
Physical description
Contributors
References
 • Abram S., Web 2.0, library 2.0, and librarian 2.0: preparing for the 2.0 world [online], 2007 [dostęp: 2014-10-23]. Dostępny w World Wide Web: http://stephenslighthouse.com/files/OnlineIntrenationalProceedings1.pdf.
 • Aharony N., Librarians and information scientists in the blogosphere: an exploratory analysis, “Aslib Proceedings”, 2009, Vol. 61, nr 6, s. 587-604.
 • BABIN 2.0. In Biblioteka Narodowa [online], 2014 [dostęp: 2014-10-23]. Dostępny w World Wild Web: http://babin.bn.org.pl/?page_id=2.
 • Bar-Ilan J., Information hub blogs, ”Journal of Information Science”, 2005, Vol. 31, nr 4, s. 297-307.
 • Bikowska K., Web 2.0 w bibliotekach Olsztyna, „Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski”, [online], 2011, nr 3/4 [dostęp: 2014-10-23]. Dostępny w World Wide Web: http://www.wbp.olsztyn.pl/bwm/bwm_3-4_2011/web.html.
 • Casey M., Working towards a definition of library 2.0. In LibraryCrunch [online], 2005 [dostęp: 2014-10-23]. Dostępny w World Wild Web: http://www.librarycrunch.com/2005/10/working_towards_a_definition_o.html.
 • Casey M. E., Savastinuk L. C., Library 2.0: a guide to participatory library service, Medford 2007.
 • Cisek S., Metoda analizy i krytyki piśmiennictwa w nauce o informacji i bibliotekoznawstwie w XXI wieku, „Przegląd Biblioteczny”, 2010, nr 3, s. 273-284.
 • Cooke A. N., Professional development 2.0 for librarians: developing an online personal learning network, „Library Hi Tech News”, 2012, Vol. 29, nr 3, s. 1-10.
 • Eliott N., Probets S., Is there a second life for librarians?, „The Electronic Library”, 2011, Vol. 29, nr 3, s. 354-366.
 • Garaufallou E., Charitopoulou V., The use and awarenees of Web 2.0 tools by Greek LIS students, “New Library World”, 2011, Vol. 112, nr 11/12, s. 490-498.
 • Gill Ph. (oprac.), Działalność bibliotek publicznych: wytyczne IFLA/UNESCO, Warszawa 2002.
 • Gmiterek G., Biblioteka w środowisku społecznościowego Internetu: biblioteka 2.0, Warszawa 2012.
 • Gmiterek G., Library 2.0: możliwości zastosowania Web 2.0 w bibliotekach polskich, „EBIB”, [online], 2007, nr 4 [dostęp: 2014-10-23]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ebib.info/2007/85/a.php?gmiterek.
 • Gogiel-Kuźmicka A., Sidorczuk A., Technologie informacyjno-komunikacyjne w bibliotekach technicznych szkół wyższych w Polsce. In Matwiejczuk W., Szewczyk-Kłos D. (red.), Unowocześnianie organizacji i metod pracy bibliotek w świetle zmieniających się potrzeb czytelników, Opole, 2012, s. 147-171.
 • Górska A., Tagowanie kontrolowane – oksymoron czy przyszłość języków informacyjno-wyszukiwawczych, „Zagadnienia Informacji Naukowej”, 2012, nr 2, s. 6-17.
 • Gresham E., Higgins S., Improving browsability of archive catalogues using Web 2.0, “Library Review”, 2012, Vol. 61, nr 5, s. 309-326.
 • Hendricks A., Bloggership, or is publishing a blog scholarship? A survey of academic librarians, “Library Hi Tech”, 2010, Vol. 28, nr 3, s. 470-477.
 • Hsiu-Chia Ko, Chun-Po Yin, Feng-Yang Ku, Exploring individual communication power in the blogosphere, “Internet Research”, 2008, Vol. 18, nr 5, s. 541-561.
 • Jarska L. M., Internetowe forum dyskusyjne –platforma informacyjna i komunikacyjna między bibliotekarzami a czytelnikami. In Matwiejczuk W., Szewczyk-Kłos D. (red.), Unowocześnianie organizacji i metod pracy bibliotek w świetle zmieniających się potrzeb czytelników, Opole, 2012, s. 247-271.
 • Jaskowska B., Nadal użytkownik czy może już prosument? Biblioteka w kulturze konwergencji, „Bibliotekarz”, 2009, nr 2, s. 2-6.
 • Kamińska J., Żołędowska-Król B. (red.), Jakość usług bibliotecznych w społeczeństwie informacyjnym, Warszawa 2009.
 • Klich A., Społeczności wirtualne w promocji bibliotek, „Poradnik Bibliotekarza”, 2011, nr 11, s. 3-7.
 • Kotuła S. D., Od Web1.0 do biblioteki 2.0, „Zagadnienia Informacji Naukowej”, 2008, nr 1, s. 27-34.
 • Loving M, Ochoa M., Facebook as a classroom management solution, “New Library World”, 2011, Vol. 112, nr 3/4, s. 121-130.
 • Marty P. F., My lost museum: user expectations and motivations for creating personal digital collections on museum websites, “Library & Information Science Research”, 2011, Vol. 33, nr 3, s. 211-219.
 • Maxymuk J., Blogs, „The Bottom Line: Managing Library Finances”, 2005, Vol. 18, nr 1, s. 43.
 • Mon L., Randeree E., On the boundaries of reference services: questioning and Library 2.0, “Journal of Education for Library and Information Science”, 2009, Vol. 50, nr 3, s. 164-175.
 • Ngueylyn L.C., Partridge H., Edwards S. L., Towards an understanding of the participatory library, „Library Hi Tech", 2012, Vol. 30, nr 2, s. 335-346.
 • Oguz F., Holt M., Library blogs and user participation: a survey about comment spam in library blogs, “Library Hi Tech”, 2011, Vol. 29, nr 1, s. 173-188.
 • O'Reilly T., What is Web 2.0 [online], 2005 [dostęp: 2014-10-23]. Dostępny w World Wide Web: http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web-20.html.
 • Ostrowska D., Od Web 2.0 do Biblioteki 2.0, „Bibliotekarz”, 2008, nr 3, s. 10-13.
 • Pindlowa W., Technika w informacji naukowej. In Ścibor E. (red.), Informacja naukowa w Polsce : tradycja i współczesność, Olsztyn, 1998, s. 171-195.
 • Szajewski M., Using Wikipedia to enhance the visibility of digitized archival assets, “D-lib Magazine”, [online], 2013, Vol. 19, nr 3/4 [dostęp: 2014-10-23]. Dostępny w World Wide Web: dlib.org/dlib/march13/szajewski/03szajewski.html.
 • Torres-Salinas D. [et al.], State of the library and information science blogosphere after social networks boom: a metric approach, “Library and Information Science Research”, 2011, Vol. 33, nr 2, s. 168-174.
 • Witek D., Grettano T., Information literacy on Facebook: an analysis, “Reference Services Review”, 2012, Vol. 40, nr 2, s. 242-257.
 • Wojnarowicz S., Wirtualna przestrzeń Biblioteki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, „Folia Bibliologica”, 2009, Vol. 51, s. 81-91.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3093daf8-b052-46bb-8d82-b65922d1d916
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.