PL EN


2015 | 2(12) | 6-14
Article title

Management of formalised marketing and media activities in outsourcing companies in the age of competitiveness, with particular emphasis on contemporary marketing approach

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article outlines the issues related to the topic of management of formalised marketing and media activities in outsourcing companies in the age of competitiveness, with particular emphasis on contemporary marketing approach. General management of the organisation and management of marketing and media activities, particularly in their formalised form, both have a significant effect on improving company competitiveness in the market. Outsourcing companies constitute a specific sector of services which without a very well-functioning marketing and media activities would not be able to operate and develop in the market. The article presents selected aspects connected with the management of marketing and media activities, with particular emphasis on formalisation of marketing activities in outsourcing companies. The analysis presented below focuses on the efficiency of the implemented formalisation of marketing and media activities in outsourcing companies in relation to their competitiveness, with special recognition of contemporary marketing approach.
Contributors
 • University of Economics in Katowice
References
 • Baruk, A. (2002), Dynamiczne kształtowanie strategii marketingowej firmy. Uwarunkowanie strukturalne i procesowe, Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Bednarski, A. (2001), Zarys teorii organizacji i zarządzania, Toruń, TNOiK.
 • Bhgwat i, J., Pana gariya, A. (2008) The Muddles over Outsourcing, [in:] Journal of Economic Perspectives, Issue No. 18(4), pp. 93-114.
 • Kaczma rek, B., Siko rsk i, Cz. (1996), Podstawy zarządzania. Zachowania organizacyjne, Łódź, Wydawnictwo Aleksander.
 • Karbow iak , K., Wyrzykowska , B. (2009), Podstawy teorii organizacji i zarządzania, Warsaw, SGG W.
 • Kieżun, W. (1997), Sprawne zarządzanie organizacją, Warsaw, AGH .
 • Kotler, Ph. (2005), Marketing, Poznań, Rebis.
 • Niestrój, R. (2002), Zarządzanie marketingiem. Aspekty strategiczne, Warsaw, PWN.
 • Nowacka , A., Nowacki, R. (2004), Podręcznik podstawy marketingu, Warsaw, Difin.
 • Penc-Pietrzak , I. (1999), Strategiczne zarządzanie marketingiem, Warsaw, Wydawnictwo KeyText.
 • Pierścionek, Z. (2003), Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, Warsaw, PWN.
 • Smoleńsk i, S. (1997), Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem, Bydgoszcz, TNOIK.
 • Stank iewicz, M. (2000), Istota i sposoby oceny konkurencyjności przedsiębiorstwa, [in:] Gospodarka Narodowa, Issue No 7-8, pp. 95-111.
 • Sztucki, T. (1994), Marketing: sposób myślenia, system działania: [teoria i praktyka marketingu, kluczowe pytania i odpowiedzi, polsko-angielska terminologia marketingu], Warsaw, Placet.
 • Thomson , J.D. (1967), Organization in Action, New York, McGraw, Hill Book Co.
 • Wilson , M. (1993), Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie, Stalowa Wola, Catholic University of Lublin.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3095e8f2-2437-4784-a6e9-41139034ce26
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.