PL EN


2015 | 49 | 1 | 213-219
Article title

Przesłanki nowej strategii rozwojowej polskiego rolnictwa

Authors
Content
Title variants
EN
Premises of a new strategy of the development of Polish agriculture
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł nie posiada streszczenia w jezyku polskim.
EN
For the last twenty-five years Polish agriculture has been functioning in free market conditions. During this time some specific factors occurred which force the change of an economic strategy of this sector. Transition to market economy caused incomplete exploitation of arable land and rural labor force. It created new opportunities for agricultural sector such as organic food production, agritourism, sustainable agriculture, and the generation of the energy and fuel from renewable sources. These are the new chances for Polish agriculture.
Year
Volume
49
Issue
1
Pages
213-219
Physical description
Dates
published
2015-03
References
 • Dyka S., Grabowski S., Uwarunkowania rozwoju rolnictwa i innych ogniw gospodarki żywnościowej, [w:] Rolnictwo w rozwoju gospodarki Polski Ludowej, cz. 1, Materiały z konferencji naukowej, która odbyła się 21 i 22 października 1985 r., Wydawnictwo SGGW–AR.
 • Gorzelak E., Finansowanie rolnictwa i innych ogniw gospodarki narodowej w czterdziestoleciu Polski Ludowej, [w:] Rolnictwo w rozwoju gospodarki Polski Ludowej, cz. 1, Materiały z konferencji naukowej, która odbyła się 21 i 22 października 1985 r., Wydawnictwo SGGW–AR.
 • Gorzelak E., Podstawowe problemy polityki ekonomicznej w rolnictwie, „Wieś Współczesna” 1972, nr 2.
 • Michna W., Prognozy rozwoju światowej produkcji rolnej i jej konsumpcji oraz zużycia na cele nieżywnościowe w latach 2011–2020, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej” 2012, nr 3.
 • Michna W., Ubezpieczenia społeczne rolników indywidualnych – w przeszłości i obecnie, „Wieś i Rolnictwo” 1993, nr 1 (10).
 • Pohorille M., Napięcia inflacyjne w okresie industrializacji, [w:] Ekonomia polityczna socjalizmu, M. Pohorille (red.), PWE, Warszawa 1968.
 • Pronińska K.M., Bezpieczeństwo energetyczne w stosunkach UE–Rosja, Elipsa, Warszawa 2012.
 • Szymański W., Polityka gospodarcza i jej wpływ na rozwój rolnictwa polskiego, [w]: Rolnictwo w rozwoju gospodarki Polski Ludowej, cz. 1, Materiały z konferencji naukowej, która odbyła się 21 i 22 października 1985 r. Wydawnictwo SGGW–AR.
 • Tu trzeba nowej energii, wywiad J. Żakowskiego z amerykańskim politykiem J. Rifkinem, „Polityka” 2011, nr 51.
 • Uprzemysłowienie Polski, T. Lijewski (red.), Warszawa 1976.
 • Woś A., Społeczno-ekonomiczna przebudowa wsi i rolnictwa w Polsce, IPPM-L, Warszawa 1981.
 • Woś A., W poszukiwaniu modelu rozwoju polskiego rolnictwa, IERiGŻ, Warszawa 2004.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3099f31c-a52b-4009-bc5a-4ebbacdbd061
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.