Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2017 | 10 | 177-192

Article title

Polityka rozwoju innowacyjnych rozwiązań w transporcie lotniczym Development

Content

Title variants

EN
Development policies of innovative solutions in air transport

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Ostatnie lata wskazują na dynamiczny rozwój coraz to lepszych technologii bezzałogowych statków powietrznych RPAS/UAV (ang. Remotely Piloted Aircraft Systems/Unmanned Aviation Vehicle), potocznie nazywanych “dronami”, których terminologia wywodzi się z regulacji Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO). Zainteresowanie ich eksploatacją wzrasta nie tylko do celów militarnych, ale też cywilnych, w tym komercyjnych. Celem artykułu jest analiza kierunku rozwoju bezzałogowych statków powietrznych i zaprezentowanie aktualnych możliwości wykorzystania nowych technologii w transporcie lotniczym. Analizując omawiane trendy autorzy skorzystali m.in.: z materiałów udostępnionych na oficjalnych stronach instytucji nadzorujących transport lotniczy, jak również światowych organizacji nawiązujących do tematyki objętej obszarem rozważań zawartych w niniejszym artykule. Trendy światowe idą w kierunku rozwoju nowych technologii co daje lepsze możliwości techniczne. Problematyczny staje się jednak stan regulacji prawnych, jak również niski poziom świadomości potencjalnych użytkowników. W opinii ekspertów jest jeszcze wiele do zrobienia zanim UAV zostaną wprowadzone do użytku publicznego na szeroką skale. Wiąże się to z wieloma czynnikami. Jednym z nich jest edukacja w nowej dziedzinie lotnictwa cywilnego, z czym wiąże się przygotowanie odpowiednich kadr zarządzających tymi systemami.
EN
Recent advances in Remotely Piloted Aircraft Systems/Unmanned Aviation Vehicle technologies are on the rise. They are popularly called ‘drones’ and their terminology derives from ICAO regulations. The interest in drone exploitation involves not only military but also civilian and commercial areas. The aim of this article is to give an insight into the development direction of remotely piloted aircraft and present current possibilities of using new technologies in air transport. The authors of the article used the subject of research literature analysis method including the sources available on the official websites of the air transport inspecting authorities, as well as world organizations relating to the subject matter analysed in this article. Recent advances in new technologies are on the rise, which offers potential. The condition of law regulations as well as low awareness of the potential users is, however, problematic. According to experts, there is still much to be done before UAV are mass-produced. It is connected with numerous factors. One of them is education in the new branch of civil aviation, which involves senior personnel training.

Publisher

Journal

Year

Issue

10

Pages

177-192

Physical description

Artykuł naukowy

Dates

published
2017-10-10

Contributors

  • Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie WBNiL
  • Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie WBNiL

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1899-3109

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-309d6c86-4f1f-4743-be34-596c0a1080d8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.