PL EN


2015 | 2 (355) | 259-269
Article title

Zachowania konsumentów na rynku e-commerce – wybrane zagadnienia

Content
Title variants
EN
Consumers’ Behaviours in the e-Commerce Market – the Selected Issues
RU
Поведение потребителей на рынке э-коммерции – избранные вопросы
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Współczesną gospodarkę charakteryzuje coraz większa konkurencyjność na rynku dóbr i usług, skracający się cykl życia wielu produktów oraz intensywność zmian rynkowych. Firmy, starając się wyprzedzać konkurencję, zapewniają swoim produktom/usługom zestaw unikalnych cech, oferując najnowsze rozwiązania technologiczne i funkcjonalne. Ostatnie lata przyniosły gwałtowny rozwój branży e-commerce, jak również wzrost świadomości i wiedzy konsumentów na ten temat. Zatem też i wymagania dotyczące tego obszaru stają się coraz większe. Zmieniające się zwyczaje zakupowe konsumentów prowadzą do znacznych przeobrażeń rynkowych. Świadomość potrzeb i możliwości współczesnego konsumenta, dostęp do informacji i pozyskiwania treści osiągnęły poziom dotychczas nieznany. W tym kontekście warto zastanowić się, jak zmieniające się nieustannie zachowania współczesnych konsumentów wpływają na rosnący w siłę rynek e-commerce.
EN
The contemporary economy is characterised by the growing competitiveness in the market for goods and services, the decreasing life cycle of many products as well as the intensity of market changes. Firms, trying to outpace competitors, provide their products/services with a set of unique features, offering the latest technological and functional solutions. The recent years brought a rapid development of the ecommerce branch as well as growth of consumers’ awareness and knowledge of this topic. Hence, also the demands concerning this area become greater and greater. The consumers’ changing purchasing habits lead to significant market transformations. Awareness of the needs and abilities of the contemporary consumer, access to information and contents obtainment have achieved the hitherto unknown level. In this context, it is worthwhile to consider how the constantly altering behaviours of contemporary consumers affect the ever growing market for e-commerce.
RU
Современная экономика характеризуется все бόльшей конкурентоспособностью на рынке благ и услуг, сокращающимся жизненным циклом многих продуктов и интенсивностью рыночных изменений. Фирмы, стараясь опережать конкурентов, обеспечивают своим продуктам/услугам набор уникальных свойств, предлагая новейшие технологические и функциональные решения. Последние годы принесли бурное развитие отрасли э-коммерции, а также рост осведомленности и знаний потребителей на эту тему. Следовательно, и требования, касающиеся этой области, становятся все бόльшими. Изме- няющиеся привычки потребителей в отношении покупок приводят к значительным преобразованиям на рынке. Сознание потребностей и возможностей современного потребителя, доступ к информации и заполучению содержания достигли до сих пор неизвестного уровня. В этом контексте стόит задуматься, как постоянно изменяющееся поведение современных потребителей влияет на растущий в силу рынок э-коммерции.
Year
Issue
Pages
259-269
Physical description
Contributors
References
 • Augment 2014, http://augmentedev.com/augmented-reality-sales-design/ [dostęp: 09.03.2014].
 • Baranowska-Skimina A. (2014), E-commerce w Polsce: trendy 2014, http://www.egospodarka.pl/104976,E-commerce-w-Polsce-trendy-2014,1,39,1.html [dostęp: 08.03.2014].
 • Blaik P., Matwiejczuk R. (2008), Logistyczny łańcuch tworzenia wartości, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
 • Chróstna R. (2010), Kategoria zaufania konsumenckiego w ekonomii, (w:) Dobiegała-Korona B.,
 • Doligalski T. (red.), Zarządzanie wartością klienta. Pomiar i strategie, Poltext, Warszawa.
 • Deloitte (2013), A wave of digital change: Trends in digital. E-nnovation 2013, https://www.deloitte.com/assets/Dcom-Poland/Local%20Assets/Documents/Raporty,%20badania,%20rankingi/pl_Digital_Trends_2013_Final2.pdf [dostęp: 08.03.2014].
 • Deloitte (2013a), E-commerce rośnie w Polsce szybciej niż cały sektor handlu, http://www.deloitte.com/view/pl_pl/pl/9e6fd0e8b79e1410VgnVCM3000003456f70aRCRD.htm [dostęp: 09.03.2014].
 • Drucker P.F. (2000), Zarządzanie w XXI wieku, MUZA SA, Warszawa.
 • Karniouchina E.V., Uslay C., Ernburg G. (2011), Do Marketing Media Have a Life Cycle? The Case of Product Placement in Movies, “Journal of Marketing”, May.
 • Kotler Ph., Kartajaya H., Setiawan I. (2010), Marketing 3.0. From Products to Costomers to Human Spirit, Hoboken John Willey&Sons, New York.
 • Levitt T. (2007), Marketingowa krótkowzroczność, „Harvard Business Review Polska”, nr 1.
 • Malczyk D. (2011), Kiedyś klient, dziś partner, „Marketing w Praktyce”, nr 12.
 • Mendes M.J. (ed.) (2004), Digital Communities in a Networked Society. E-Commerce, e-Business and e-Government, Kluwer, New York.
 • Olczak A.B. (2013), Integracja sieci detalicznej z e-commerce w branży spożywczej. Uwarunkowania i synergiczne korzyści, „Marketing i Rynek”, nr 2.
 • Orlen z paczką (2013), http://www.orlen.pl/PL/CentrumPrasowe/Strony/ORLEN-z-paczka.aspx [dostęp: 29.12.2013].
 • Peter J.P., Olson J.C. (2002), Consumer Behavior and Marketing Strategy, Irwin-McGraw-Hill, Boston.
 • ShoppingShow (2014), Zwyczaje zakupowe klienta digitalnego, http://zolago.com/blog/kim-jest-konsument-digitalny/ [dostęp: 08.10.2014].
 • Szpringer W. (2012), Innowacyjne modele e-biznesu. Aspekty instytucjonalne, Difin, Warszawa.
 • Świerżewski Ł. (2012), „Nowa normalność” w świecie biznesu, Raport specjalny Harvard Business Review Polska, Skuteczne strategie obniżania kosztów.
 • Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz.U. z 2014 r., poz. 827), http://isap.sejm.gov.pl/WDU2014000827) [dostęp: 08.10.2014].
 • Zając D. (2013), Logistyczna obsługa klienta w handlu elektronicznym w świetle wyników badań empirycznych, „Logistyka”, nr 2.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-309e9af7-b6ea-4781-b93c-8f399e8efc42
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.