PL EN


2011 | 9 | 5-14
Article title

Dyskurs polskiej krytyki romantycznej wobec inności. (Brodziński – Mickiewicz – Mochnacki). Rekonesans

Authors
Content
Title variants
EN
The discourse of Polish romantic criticism in the face of otherness (Brodziński – Mickiewicz – Mochnacki). Reconnaissance
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article describes the relationship of early romantic criticism to the problem of Other-ness. It shows the areas in which the Otherness was experienced by romantics (folk culture, national culture and foreign national cultures) and hermeneutical principles of this experi-ence. It also points the problem of dialectic, which subordinates Otherness to own values by seeking unity in diversity.
Keywords
Year
Issue
9
Pages
5-14
Physical description
Oryginalny artykuł naukowy
Dates
published
2012-04-04
Contributors
References
 • M. H. Abrams, Zwierciadło i lampa. Romantyczna teoria poezji a tradycja krytycznoliteracka, tłum. M. B. Fedewicz. Gdańsk 2003
 • S. Balbus, Między stylami. Kraków 1996
 • B. Banasiak, K. Matuszewski. Warszawa 1996
 • A. Bielik-Robson, Duch powierzchni. Rewizja romantyczna i filozofia. Kraków 2004
 • I. Bittner, Brodziński – historiozof. Wrocław 1981
 • K. Brodziński, Pisma estetyczno-krytyczne, oprac. A. Łucki, t. I. Warszawa 1934
 • G. L. Bruns, Hermeneutics ancient and modern. New York-London 1992
 • J. Derrida, Psyché. Odkrywanie innego. W: Postmodernizm. Antologia przekładów, wy-brał, opracował i przedmową opatrzył R. Nycz. Kraków 1996
 • V. Descombes, To samo i inne. Czterdzieści pięć lat filozofii francuskiej (1933-1978), tłum. B. Banasiak, K. Matuszewski. Warszawa 1996
 • R. Girard, Prawda powieściowa i kłamstwo romantyczne, tłum. K. Kot. Warszawa 2001
 • Inna. Inne. O inności w kulturze, red. M. Janion, C. Snochowska-Gonzales, K. Szczuka. Warszawa 2004
 • M. Janion, Czas formy otwartej. Tematy i media romantyczne. Warszawa 1984
 • Kategoria narodu w kulturach słowiańskich, red. T. Dąbek-Wirgowa, A. Z. Makowiec-ki. Warszawa 1993
 • G. Królikiewicz, Z dziejów romantycznej idei narodu. „Rocznik Komisji Historycznoli-terackiej” 1991.
 • K. Krzemień-Ojak, Maurycy Mochnacki. Program kulturalny i myśl krytycznoliteracka. Warszawa 1975
 • M. Kuziak, Wielka całość. Dyskursy kulturowe Mickiewicza. Słupsk 2006
 • A. O. Lovejoy, Wielki łańcuch bytów, tłum. A. Przybysławski. Warszawa 1999
 • A. Mickiewicz, Dzieła, red. J. Krzyżanowski, t. V. Warszawa 1955
 • Między Oświeceniem a romantyzmem, red. J. Z. Lichański. Warszawa 1997
 • M. Mochnacki, O literaturze polskiej w wieku dziewiętnastym, oprac. i przedmową po-przedził Z. Skibiński. Łódź 1985
 • M. Mochnacki, Rozprawy literackie, oprac. M. Strzyżewski. Wrocław 2000
 • Narodowy i ponadnarodowy charakter literatury, red. M. Cieśla-Korytowska. Kraków 1996
 • Romantik und Geschichte. Polnisches Paradigma, europäischer Kontext, deutsch-polnische Perspektive, hrsg. A. Gall, T. Grob, A. Lawaty, G. Ritz. Wiesbaden 2007
 • E. Said, Orientalizm, tłum. W. Kalinowski, wstęp Z. Żygulski. Warszawa 1991
 • D. Siwicka, O obcości duchów: romantycznego i ponowoczesnego. „Teksty Drugie” 1996, z. 1
 • D. Sosnowska, Jak z wielości zrobić jedność? (O romantycznych kłopotach z wielokulturową koncepcją narodu).
 • L. Spitzer, Classical and christiam ideas of world harmony. Baltimore 1963
 • M. Stanisz, Wczesnormantyczne spory o poezję. Kraków 1998
 • Z. Stefanowska, Próba zdrowego rozumu. Studia o Mickiewiczu. Warszawa 2001
 • M. Strzyżewski, Mickiewicz wśród krytyków. Studia o przemianach i formach roman-tycznej krytyki w Polsce. Toruń 2001.
 • A. Szahaj, Pluribus unum? Dylematy wielokulturowości i politycznej poprawności. Kraków 2004
 • Ch. Taylor, Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej, tłum. zbior., na-ukowo oprac. T. Gadacz, wstępem poprzedziła A. Bielik-Robson. Warszawa 2001
 • T. Todorov, Podbój Ameryki: problem innego, tłum. J. Wojcieszak. Warszawa 1996
 • R. Wellek, A history of modern criticism: 1750-1950, t. II. London 1955
 • W. Welsch, Nasza postmodernistyczna moderna, tłum. R. Kubicki, A. Zeidler-Janiszew-
 • ska. Warszawa 1998
 • A. Zieliński, Naród i narodowość w polskiej literaturze i publicystyce lat 1815-1831. Wrocław 1969
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-30a63f9a-88d4-49ee-afda-e9f920cef1f0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.