Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 4(20) | 29

Article title

Contemporary WMD proliferation and terrorist threat concerns

Content

Title variants

PL
Współczesne obawy dotyczące rozprzestrzeniania broni masowego rażenia i zagrożenia terrorystycznego

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Celem tej publikacji jest zaprezentowanie współczesnych obaw dotyczących rozprzestrzeniania broni masowego rażenia oraz zagrożenia terrorystycznego. Część pierwsza wprowadza definicje oraz terminy w kontekście historycznym, pokrótce wspominając o wybranych aspektach oddziaływania globalizacji na wysiłki skierowane przeciw rozprzestrzenianiu wyżej wymienionych zagrożeń. Kolejna sekcja odnosi się do prawa międzynarodowego, które dotyczy broni masowego rażenia i współczesnych obaw dotyczących rozprzestrzeniania tej broni. Można tutaj znaleźć, także w kontekście historycznym, opis wysiłków międzynarodowych w celu zakazania badań nad bronią masowego rażenia, opis jej rozwoju oraz spis użytkowania. Następnie znajduje się analiza skuteczności tych mechanizmów zaprezentowana przy użyciu przykładów. Okres po drugiej wojnie światowej omówiony jest w bardziej szczegółowy sposób, przez zestawienie najbardziej istotnych traktatów i konwencji, jak również grup, inicjatyw oraz rezolucji dotyczących omawianego tematu. Dalsza część tego rozdziału dotyczy stosowania się do międzynarodowego prawa oraz przepisów przez kraje, grupy oraz jednostki, co pokazuje typowe sposoby rozprzestrzeniania broni masowego rażenia. Ostatnia sekcja zajmuje się potencjalnym zagrożeniem ze strony ataku terrorystycznego przy użyciu broni masowego rażenia, analizując każdą możliwą broń w arsenale broni masowego rażenia z punktu widzenia terrorystów. Zostały omówione trudności związane z uzyskaniem i produkcją takiej broni, zalety i wady powszechnie stosowanych metod jej użycia oraz jej skutki wywołane w wyniku hipotetycznego ataku terrorystycznego. Zostały także wzięte pod uwagę ataki na cele miękkie w celu wytworzenia „efektu użycia broni masowego rażenia”. Podsumowując, publikacja ta analizuje skuteczność wysiłków wspólnoty międzynarodowej w celu kontroli przepływu broni oraz materiałów masowego rażenia, umieszcza globalizację w kontekście rozprzestrzeniania tej broni a działania radykalnych grup we współczesnej perspektywie, wyliczając sposoby użycia, które mogłyby one wykorzystać i badając wszystkie aspekty możliwego ataku.

Contributors

 • Serbian Armed Forces

References

 • 1. Benedictow Ole J., The Black Death: The Greatest Catastrophe Ever, History Today, Volume 55, Issue 3, March 2005.
 • 2. Biočanin R., Amidzić B., Genetic engineering in biological warfare, unpublished material.
 • 3. JP 1-02. Dictionary of Military and Associated Terms, Department of Defense, 8 November 2010.
 • 4. Gaffney H. H., Globalization and WMD proliferation – Terrorism, transnational networks, and international security.
 • 5. Guillemin Jeanne, The 1979 Anthrax Epidemic in the USSR: Applied Science and Political Controversy.
 • 6. Harigel Gert G., The concept of WMD: Chemical and biological weapons, use in warfare, impact on society and environment, paper presented at the Seventh ISODARCO-Beijing Seminar on Arms control, Xi’an, China, 8-13 October 2000.
 • 7. IAEA incident and trafficking database – Incidents of nuclear and other radioactive material out of regulatory control, 2015 Fact Sheet.
 • 8. Keeley Lawrence K., War before Civilization: The myth of the Peaceful Savage, Oxford University Press, 1996.
 • 9. Lord Lyell, Draft General Report, Chemical and biological weapons: the poor man's bomb,Table 1
 • 10. Lunev Stanislav, Through the Eyes of the Enemy: The Autobiography of Stanislav Lunev, Regnery Publishing Inc.
 • 11. Oyston P., Sjostedt A., Titball R., Tularaemia: bioterrorism defense renews interest in Francisella tularensis, Nat Rev Microbiol 2 (12): 967-78. PMID 15550942, 2004.
 • 12. Sagan Scott D., Waltz Kenneth N., The Spread of Nuclear Weapons A Debate Renewed, W W Norton and Company, New York 2003.
 • 13. United States Chemical Safety and Hazard Investigation Board, Bhopal Disaster Spurs U.S. Industry, Legislative Action.
 • 1. http://www.australiagroup.net.
 • 2. http://www.blessedquietness.com/journal/theworld/toxins.htm.
 • 3. http://www.cfr.org/weapons-of-mass-destruction/loose-nukes/p9549 .
 • 4. http://www.nuclearsuppliersgroup.org.
 • 5. http://www.pbs.org/wgbh/nova/dirtybomb/chrono.html.
 • 6. http://www.psi-online.info.
 • 7. http://www.un.org/en/sc/1540.
 • 8. http://www.un-documents.net/seabed.htm.
 • 9. http://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/spacelaw/treaties/introouterspacetreaty.html.
 • 10. http://www.veneermagazine.com/0118/01/the_group/goiania.html
 • 11. http://www.wassenaar.org.
 • 12. https://en.wikipedia.org/wiki/Ricin.
 • 13. https://en.wikipedia.org/wiki/Tokyo_subway_sarin_attack.
 • 14. https://www.fbi.gov/about-us/history/famous-cases/anthrax-amerithrax.
 • 15. https://www.un.org/disarmament.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2299-2316

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-30a83db7-39f0-4bc5-b10d-c5987c29e134
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.