PL EN


2014 (R. XIII) | 3(53) | 105 - 117
Article title

Profilaktyka narkotykowa w szkole

Title variants
EN
Substance abuse prevention at school
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W tekście zaprezentowano przegląd wybranych eksploracji empirycznych w zakresie skuteczności prowadzonej w szkołach profilaktyki narkotykowej. Odniesiono się do badań prowadzonych zarówno w kraju jak i zagranicą, co dało możliwość porównania realizowanych działań, skonstruowania wniosków i pewnych zaleceń być może niezbędnych do wprowadzenia i udoskonalenia dotychczasowej profilaktyki narkotykowej.
EN
The paper presents review of selected empirical studies concerning effectiveness of substance abuse prevention campaigns, conducted at schools. The author refers to research conducted in Poland, as well as abroad, which allows to compare the undertaken actions, formulate conclusions and some recommendations, that would be essential to successfully implement improvements in the current substance abuse prevention programs.
Issue
Pages
105 - 117
Physical description
Dates
published
2014-10-30
Contributors
 • Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
 • Mykolas Romeris University, Lithuania
References
 • Almeida Filho A.J., Ferreira M.A., Gomes M.L.B., Silva R.C., Santos T.C.F. (2007), O adolescente e as drogas: consequências para a saúde. escente e drogas, Revista Enfermagem, No. 4, Vol. 11.
 • Berkowitz A.D. (2004), The social norms approach: theory, research. and annotated bibliography, Paper Clip Communications. Retrieved from, New York; http://www.alanberkowitz.com.
 • Botvin GJ., Griffin K.W., Diaz T., Ifill-Williams M. (2001), Preventing binge drinking during early adolescence: one and two year follow up of a school-based preventative intervention, Psychology of Addictive Behaviours, No. 15.
 • Botvin G.J., Botvin E.M. (1992), School-based and community-based prevention approaches, [w:] J. Lowinson, P. Ruiz, R. Millman (Eds.), Comprehensive textbook of substance abuse, Williams & Wilkins, Baltimore.
 • Botvin G.J., Griffin K.W. (2007), School-based programmes to prevent alcohol, tobacco and other Drug use, International Review of Psychiatry, No. 19(6).
 • Cekiera Cz. (2005), Toksykomanie. Narkomania – lekomania – alkoholizm – nikotynizm, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.
 • D’orazio W.P.S., Carvalho S.A., Lima T.H., Borges A.A.T., Picoli M.C., Marques A.C.L., Santos K.F.G., Oliveira J.F., Gregório E.S., Resende P.S., Alves M.A.S.B., Gonçalves R.C., Malafaia G., (2013), Drug use and School Performance Among Young Teenagers and the School of a Public School of Pires do Rio-Go, Holos, No. 29, Vol. 5.
 • Hawkins J.D., Catalano R.F., Miller J.Y. (1992), Risk and protective factors for alcohol and other drug problems in adolescence and early adulthood: Implications for substance abuse prevention, Psychological Bulletin, No. 112.
 • Hsiao L.H.C.; Lou Ch.Ch. (2012), A Study on the Propaganda effectiveness of Drug Abuse Prevention Policy in Chun Hei Project: The Case Study on Senior and Vocational High Schools in Pingtung County, International Journal of Organizational Innovation, Vol. 4, Issue 3.
 • Kowalczewska-Grabowska K. (2010), Działalność profilaktyczna w szkole – rzeczywistość a wyobrażenia. Raport z badań przeprowadzonych wśród nauczycieli w Dąbrowie Górniczej, [w:] Surzykiewicz J., Kulesza M. (red.), Ciągłość i zmiana w edukacji szkolnej – społeczne i wychowawcze obszary napięć, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Miłkowska G. (2006), O potrzebie profesjonalnej profilaktyki w szkole, Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, nr 2.
 • Urban B. (2007), Resocjalizacja jako przedmiot badań interdyscyplinarnych, [w:] Urban B., Stanik J.M. (red.), Resocjalizacja, t. 1, PWN, Warszawa 2007.
 • Przybysz-Zaremba M. (2008), Działalność Fundacji „Kierowca Bezpieczny” i jej wpływ na bezpieczeństwo na drogach Warmii i Mazur, [w:] Czajkowska-Ziobrowska D., Zduniak A. (red.), Edukacja dla bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo Regionalne. Wyzwania Edukacyjne, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań.
 • Przybysz-Zaremba M. (2008a), Profilaktyka w szkołach gimnazjalnych województwa warmińsko-mazurskiego, [w:] Bartkowicz A., Węgliński A. (red.), Skuteczna resocjalizacja. Doświadczenia i propozycje, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 • Przybysz-Zaremba M. (2009), Programy profilaktyczne zachowań agresywno-przemocowych dzieci i młodzieży, [w:] Kijowska I.M., Sorokosz I. (red.), Propozycje w edukacji wobec problemów współczesnej szkoły, Wydawnictwo PWSZ w Elblągu, Elbląg.
 • Przybysz-Zaremba M. (2011), Agresja i przemoc w szkole – profilaktyka. Analiza problemu z perspektywy współpracy szkoły ze środowiskiem społecznym, [w:] Hurło L. (red.), Płaszczyzny współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym, Wydawnictwo Magnus, Łódź.
 • Przybysz-Zaremba M. (2010), Działania profilaktyczne podejmowane przez szkołę w zakresie zachowań agresywnych młodzieży gimnazjalnej, [w:] Majkut Z. (red.), Szkoła jako system społeczny, Wydawnictwo Prospekt, Olsztyn.
 • Sroczyński P. (2007), Przyczyny narkomanii wśród młodzieży szkolnej. Próba diagnozy, Perspectiva. Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne, nr 2(11).
 • Strauch E.S., Pinheiro R.T., Silva R.A., Horta B.L. (2009), Uso de álcool por adolescentes: estudo de base populacional, Revista Saúde Pública, No. 4. Vol. 43.
 • Sznitman S.R., Romer D. (2014), Student Drug Testing and Positive School Climates: Testing the Relation Between Two School Characteristics and Drug Use Behavior in a Longitudinal Study, Journal of Studies on Alcohol & Drugs, Vol. 75, Issue 1.
 • Taveres B.F., Beria J.U., Lima M.S. (2001), Prevalência do uso de drogas e desempenho escolar entre adolescentes, Revista Saúde Pública, No. 2, Vol. 35.
 • Teesson M., Newton N.C., Barrett E.L. (2012), Australian school-based prevention programs for alcohol and other drugs: A systematic reviewdar, Drug and Alcohol Review, No. 31.
 • Tomkowiak H. (2014), Profilaktyka w szkole, szanse i ograniczenia, [w:] Skwarek B., Wulbach E., Lewicka I. (red.), Patologie i uzależnienia, Wydawnictwo Studio Poligraficzne Edytorka, Warszawa–Łódź.
 • Trockel M., Williams S., Reis J. (2003), Considerations for more effective social norms based alcohol education on campus: an analysis of different theoretical conceptualizations in predicting drinking among fraternity men, Journalo/Studies on Alcohol, No. 64.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1642-672X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-30b051ef-6f06-4479-bd98-d84eefb92c9b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.