PL EN


2013 | 1 | 181–188
Article title

Intymne gry z pamięcią

Title variants
EN
Intimate memory games
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem artykułu jest praca Agnieszki Nęckiej Emigracje intymne. O współczesnych polskich narracjach autobiograficznych. W tekście wskazano różne modele doświadczenia emigracyjnego scharakteryzowane w publikacji przez autorkę, która badając twórczość Zygmunta Haupta, Zbigniewa Kruszyńskiego, Manueli Gretkowskiej, Artura Leczyckiego, Mikołaja Łozińskiego,Tomasza Piątka, Michała Witkowskiego i Magdaleny Tulli, kategoryzuje emigrację jako realną, literacką oraz biograficzną. Zauważono również, że autobiograficzne mierzenie się autorów, wymienionych przez Agnieszkę Nęcką, z obcością i poczuciem odrzucenia oraz budowaniem własnej tożsamości na wygnaniu, pełni funkcję autoterapeutyczną. Publikację uznano za ważną pozycję w badaniach nad współczesną polską literaturą emigracyjną.
EN
The subject of the text is a publication by Agnes Nęcka Intimate emigrations. On Polish contemporary autobiographic narratives. Various models of emigration experience were indicated in the text. All were characterised in the publications by the author who has studied the works by Zygmunt Haupt, Zbigniew Kruszyński, Manuela Gretkowska, Artur Leczycki, Mikołaj Łoziński, Tomasz Piątek, Michał Witkowski and Magdalena Tulli and on this basis has categorised the emigration as real, literary and biographical. It has also been noticed that autobiographical attempts made by the authors, listed by Agnieszka Nęcka, characterized by strangeness, feeling of rejection and building a separate identity on the exile, perform auto therapeutic functions. The publication was recognized valid in the research on contemporary Polish emigration literature.
Year
Issue
1
Pages
181–188
Physical description
Contributors
References
  • Haupt Zygmunt, Pierścień z papieru, Instytut Literacki, Paryż 1963.Haupt Zygmunt, Szpica. Opowiadania, warianty, szkice, Instytut Literacki, Paryż 1989.Nęcka Agnieszka, Emigracje intymne. O współczesnych polskich narracjach autobiograficznych,Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013.Sobolewska Justyna, Głos z innego świata, „Polityka” 2009, nr 29.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2353-8694
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-30b88f4f-c027-43e5-8aa3-6db41fe831bf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.