PL EN


2017 | 1(961) | 5-19
Article title

Regiony wobec wyzwań przyszłości

Title variants
EN
Regions and the Challenges of the Future
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem opracowania jest włączenie kategorii pojęciowej „wyzwania przyszłości” do procesu kreowania przyszłości regionów. Artykuł ma charakter refleksji metodologicznej na temat miejsca wyzwań w myśleniu o przyszłości i kreowaniu przyszłości. Zwrócono uwagę na centralne miejsce wyzwań przyszłości w procesie tworzenia strategii i zarządzania regionem. Omówiono rolę wyzwań w pracach diagnostycznych, studiach foresightowych oraz w planowaniu strategii regionów. Artykuł powstał na podstawie doświadczeń eksperckich i doradczych autorów.
EN
In this article, we locate the notion of “challenges of the future” in the processes targeting the creation of regional futures. The paper contains methodological reflection upon the positioning of challenges in analysing and creating the future. It shows the central position of the “challenges of the future” in strategy development and regional growth management. Their application in diagnosing problems and in the conducting of foresight studies and strategy development is described on the basis of the authors’ expertise.
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Ekonomii, Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych, ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice, Poland, andrzej.klasik@ue.katowice.pl
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Ekonomii, Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych, ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice, Poland, florian.kuznik@ue.katowice.pl
References
 • Jewtuchowicz A. [2005], Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Johnson W.J., Scholes K., Whittington R. [2010], Podstawy strategii, PWE, Warszawa.
 • Klasik A. [2002], Strategie regionalne. Formułowanie i wdrażanie w życie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Klasik A., Biniecki J. [2015], Strategiczna koncepcja polityki użytkowania terenów w regionie, na przykładzie woj. śląskiego [w:] Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów, Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, t. CLXI, Warszawa.
 • Klasik A., Biniecki J., Ochojski A. [2014], Metropolitalny foresight strategiczny. Metodologia i studium przypadku, Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, t. CLX, Warszawa.
 • Klasik A., Kuźnik F. [2013], Foresight Studies in Facilitating the Development and Management of a Region (Practical Experience in Silesia) [w:] Programming Regional Development in Poland. Theory and Practice, eds T. Kudłacz, D. Woźniak, Studia Regionalia, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, nr 35, Warszawa.
 • Les villes de demain. Defis, visions et perspektives [2011], UE, Bruxelles.
 • Making Europe Open and Polycentric. Vision and Scenarios for the European Territory towards 2050 [2014], ESPON, Luxembourg.
 • Parr J. [2004], The Polycentric Urban Region: A Closer Inspection, „Regional Studies”, vol. 38, nr 3, May, https://doi.org/10.1080/003434042000211114.
 • Schmitt P. [2003], Planning for Polycentricity in European Metropolitan Areas – Challenges, Expectations and Practices, „Planning Practice and Research”, vol. 28, nr 4, https://doi.org/10.1080/02697459.2013.780570.
 • Słownik języka polskiego [1985], t. 3, PWN, Warszawa.
 • Storper M. [2014], Governing the Large Metropolis, „Territory, Politics, Governance”, vol. 2, nr 2, https://doi.org/10.1080/21622671.2014.919874.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-30ba5384-c832-4c7a-afb3-e991c5d4f636
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.