PL EN


2015 | 41(3)/2015 Stosunki Międzynarodowe | 45-57
Article title

Walka Turcji i Iranu na Bliskim Wschodzie o dominację polityczną i energetyczną

Authors
Content
Title variants
EN
Turkey’s and Iran’s Struggle in Middle East for the Political and Energy-Related Dominance
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Turcja i Iran, przy udziale innych państw zachodnich, starają się kontrolować rozwój wydarzeń w regionie Bliskiego Wschodu. Wiadomo, że jeśli chodzi o wydarzenia w krajach arabskich, których początek miał miejsce w Tunezji, następnie przeniosły się do Egiptu i Libii, Turcja śledzi je z niepokojem. Podobnie jak państwa zachodnie, Turcja podziela niepokój, że wydarzenia mające miejsce w państwach tego regionu mogą być przyczyną osłabienia stosunków między Zachodem a krajami bliskowschodnimi. Turcja, będąc członkiem NATO, jest też jednym z państw kandydujących do UE. Ponadto utrzymuje strategiczne stosunki z Ameryką i państwami europejskimi. Ze względu na strategiczne położenie Turcji, Zachód wiąże nadzieje, że będzie ona odgrywała istotną rolę w kształtowaniu się politycznej przyszłości tych krajów.
EN
Turkey and Iran, with participation of other western states, try to control the development of events in the region of Middle East. It is known that as for the events in the Arab countries, the onset of which had taken place in Tunisia, next they moved to Egypt and Libya, Turkey has been watching them with anxiety. Like the western states, Turkey shares the anxiety that the events taking place in the states of the region may be the reason for weakening relationships between the West and the Middle East countries. Turkey, being a member of NATO, is also one of the candidate states to access the EU. Moreover, it has been maintaining strategical relationships with America and European states. Due to the strategical location of Turkey, the West does hope that it will play an important role in formation of the political future of these countries.
Contributors
 • Uniwersytet Warszawski
References
 • Arı T. (2008), Geçmişten Günümüze Ortadoğu: Siyaset, Savaş ve Diplomasi,Wstęp, wyd. 4, MKM Yayınları, Bursa.
 • Bayramov A., Naghibayli T. (2013), Türkiye’nin Enerji Politikası (Azerbaycan, Rusya, İran), http://www.orsam.org. tr/tr/yazigoster.aspx?ID=4263 [dostęp: 09.12.2013].
 • Bergezar K. (2010), Iran, Ortadoğu ve Uluslararası Güvenlik, (przekł.) Şahika Uçtu, “Ortadoğu Analiz”, t. 2, nr 21.
 • Davutoğlu A. (2009), Stratejik Derinlik: Türkiye’nin Uluslararası Konumu, Stambuł.
 • Köse T. (2008), Iran’ın Nükleer Programı ve Ortadoğu Siyaseti: Güç Dengeleri Ve Diplomasinin Imkânları, wyd. 1, SETA Yayınları, Ankara.
 • Lewis B. (2009), Ortadoğu, Selen Y. Kölay (przekład), Arkadaş Yayınları, Ankara.
 • Sandıklı S., Emeklier B. (2012a), Iran Nükleer Krizi’nin Türkiye’ye Olası Etkileri, BILGESAM Yayınları, „Raport”, nr 47, Stambuł.
 • Sandıklı A., Emeklier B. (2012b), Iran Nükleer Krizi’nin Türkiye’ye Olası Etkileri, BILGESAM Yayınları, „Raport”, nr 47, Stambuł.
 • Sandıklı A., Emeklier B. (2012c), Kaos Senaryolarının Merkezinde Iran, BILGESAM Yayınları, „Raport”, nr 40, Stambuł.
 • Şen G. (2012), Iran ve Arap Baharı: Bağlam, Söylem ve Siyaset, Ortadoğu Etütleri, t. 3, nr 2, styczeń.
 • Turkey Energy 2013, The World Factbook (2013), Central Inteligence Agency, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/tu.html [dostęp: 09.12.2013].
 • Türkiye’nin Enerji Stratejisi(2008), Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Tureckiej, http://www.mfa.gov.tr/data/DISPOLITIKA/Turkiyenin_Enerji_Stratejisi_Ocak2008.pdf [dostęp: 09.12.2013].
 • http://www.hurriyet.com.tr/gundem/8613965.asp?m=1 [dostęp: 09.12.2013].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-30bba92b-45f3-46a4-ba2a-89d2c056469f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.