PL EN


Journal
2013 | 9 | 4 | 265-275
Article title

LOGISTICS POTENTIALS IN BUSINESS COMPETITIVE ADVANTAGE CREATION

Selected contents from this journal
Title variants
PL
POTENCJAŁY LOGISTYKI W TWORZENIU PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Background: Companies constantly search for ways to achieve and sustain long-term competitive advantage. Among the factors influencing the competitive advantage creation there are so called logistics potentials, which constitute a component part of a business strategic potentials. Logistics resources, logistics capabilities and logistics competences are the main components of the logistics potentials structure and hierarchy. Methods: In order to recognize the logistics potentials which determine the competitive advantage creation one may use the assumptions and elements of contemporary management concepts, including strategic management. In particular the article deals with Resource-Based View (RBV), Dynamic Capabilities Concept (DCC) and - first of all - Competence-Based Management (CBM). Results and conclusions: Several significant research projects have presented a wide scope and a large number of possibilities of logistics potentials (and logistics competences in particular) influence on business competitive advantage creation. The article briefly presents the research results conducted by: (1) Michigan State University (USA), (2) European Logistics Association (ELA) in cooperation with A.T. Kearney, (3) Computer Sciences Corporation and (4) Capgemini. The research results have pointed out to differentiated but at the same distinctive symptoms of logistics competences influence on competitive advantage creation. The article also refers to the results of the research carried out by the Chair of Logistics & Marketing at Opole University (Poland) in companies operating in Poland. The research has been mainly dealing with the significance of logistics competences in competitive advantage creation.
PL
Wstęp: Przedsiębiorstwa stale poszukują sposobów osiągania i utrzymywania przewagi konkurencyjnej na rynku. Wśród czynników determinujących tworzenie tej przewagi można wy-mienić m.in. tzw. potencjały logistyki, stanowiące część składową potencjału strategicznego przedsiębiorstwa. Strukturę i - jednocześnie - hierarchię potencjałów logistyki tworzą w kolejności: (1) zasoby logistyczne, (2) zdolności logistyczne oraz (3) kompetencje logistyki. Metody: W celu rozpoznania potencjałów logistyki determinujących tworzenie przewagi konkurencyjnej warto wykorzystać założenia i elementy współczesnych koncepcji zarządzania, w tym zwłaszcza zarządzania strategicznego. Szczególną rolę w świetle problematyki niniejszego artykułu można przypisać koncepcji zasobowej, koncepcji dynamicznych zdolności oraz - przede wszystkim - koncepcji zarządzania opierającego się na kompetencjach. Wyniki i wnioski: Zakres oraz możliwości oddziaływania potencjałów - w tym zwłaszcza kompetencji - logistyki na tworzenie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa przedstawiono jak dotąd m.in. w kilku znaczących projektach badawczych. Zaprezentowane syntetycznie w niniejszym artykule wyniki badań przeprowadzonych przez Michigan State University, European Logistics Association we współpracy z A.T. Kearney, Computer Sciences Corporation oraz Capgemini, wskazały na zróżnicowane, ale jednocześnie wyraźne przejawy oddziaływania kompetencji logistyki na tworzenie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. W artykule odniesiono się również do rezultatów badań Katedry Logistyki i Marketingu Uniwersytetu Opolskiego przeprowadzonych w przedsiębiorstwach w Polsce, dotyczących znaczenia kompetencji logistyki w tworzeniu przewagi konkurencyjnej.
Journal
Year
Volume
9
Issue
4
Pages
265-275
Physical description
Contributors
  • Opole University Faculty of Economics Chair of Logistics & Marketing 46a Ozimska St. 45-058 Opole, Poland, rmatwiejczuk@uni.opole.pl
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-30bccd6c-9091-438b-bd3e-5abd6d3edefc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.