PL EN


2013 | 2 | 5 | 221-234
Article title

Rozwój kanałów dystrybucji usług ubezpieczeniowych w Polsce na tle trendów europejskich

Content
Title variants
EN
Development of insurance distribution channels in Poland on the background of European trends
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono analizę zmian w zakresie struktury kanałów sprzedaży usług ubezpieczeniowych w Polsce w latach 2007–2011. Odnotowane zmiany wynikały nie tylko z rozwoju polskiego rynku ubezpieczeniowego w kierunku rynków dojrzałych, ale były również w dużym stopniu determinowane zawirowaniami na rynku finansowym. W artykule dokonano także porównania struktury dystrybucji ubezpieczeń na rynku polskim z wybranymi rynkami europejskimi, z uwzględnieniem podziału na segment ubezpieczeń na życie oraz ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych. Umożliwiło to wskazanie modelu, w którego kierunku rozwija się rynek ubezpieczeń w Polsce, a tym samym dało podstawy do wnioskowania w zakresie przyszłych możliwych kierunków zmian struktury dystrybucji produktów ubezpieczeniowych.
Year
Volume
2
Issue
5
Pages
221-234
Physical description
Contributors
author
 • Dr, Katedra Bankowości, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański, ul. Armii Krajowej 101, 81–824 Sopot, tel. +48 58 523 13 01,, marta.penczar@ug.edu.pl
 • Mgr, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, ul. Do Studzienki 63, 80–227 Gdańsk, tel. +48 58 524 49 43, monka.liszewska@ibngr.pl
References
 • 1. Biuletyn roczny. Rynek ubezpieczeń (2011), Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa.
 • 2. Czubała A. (2001), Dystrybucja produktów, PWE, Warszawa.
 • 3. European Insurance in Figures (2013), Statistics no. 46, Insurance Europe.
 • 4. Insurance Indicators: Density, OECD, http://stats.oecd.org, dostęp dnia 10.04.2013.
 • 5. Insurance Indicators: Penetration, OECD, http://stats.oecd.org, dostęp dnia 10.04.2013.
 • 6. Insurance Distribution Channels in Europe (2010), CEA Statistics no. 39, CEA Insurers of Europe.
 • 7. Marketing usług (2003), Styś A. (red.), PWE, Warszawa.
 • 8. Raport PIU – Polski Rynek Bancassurance (2012), Polska Izba Ubezpieczeń, Warszawa.
 • 9. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowych, Dz. U. Nr 124, poz. 1154 z późn. zm..
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-30be571a-a99c-4814-b2ff-b9a9aa60c2c3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.