PL EN


2016 | 39 | 1-11
Article title

BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W WYBRANYCH GRUPACH KRAJÓW W LATACH 2007 – 2014

Content
Title variants
EN
FOREIGN DIRECT INVESTMENTS IN SELECTED GROUPS OF COUNTRIES IN 2007 - 2014
Languages of publication
Abstracts
PL
Międzynarodowe transfery kapitałowe są od wielu lat uważane za dźwignię rozwoju gospodarki światowej. Kryzys finansowy lat 2008 – 2012 przyniósł dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) konsekwencje w postaci ewidentnego ich przyhamowania. Artykuł ma na celu podsumowanie reakcji ze strony BIZ napływających do poszczególnych, wybranych grup krajów na zjawiska kryzysowe.
EN
International capital flows have been considered for years as the development lever of the global economy. The financial crisis of 2008-2012 resulted in an evident decrease in foreign direct investment (FDI). The aim of the article is to analyze the influence of the crisis phenomena on FDI that was directed to selected groups of countries.
Year
Issue
39
Pages
1-11
Physical description
Dates
published
2016-03-30
References
 • Czekaj J., Dresler Z., Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2009.
 • Czekaj J., Dresler Z., Podstawy zarządzania finansami przedsiębiorstw – podstawy teorii, Kraków 2013.
 • Dunning J.H., Determinants of Foreign Direct Investment: Globalization-Induced Changes and the Role of Policies. World Bank Washington – New York 2004.
 • Dworzecki Z., Mierzejewska W. (ed), Zachowania polskich grup kapitałowych w czasach kryzysu, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2015.
 • Oczkowska R., Międzynarodowa ekspansja przedsiębiorstw w warunkach globalizacji. Motywy – Strategie – Tendencje, Difin, Warszawa 2013.
 • Pilarska Cz., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w teorii ekonomii, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, seria: Monografie, Kraków 2006.
 • Pomykalska B., Pomykalski P., Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Przybylska K., Determinanty bezpośrednich inwestycji zagranicznych w teorii ekonomicznej, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, seria: Monografie, No. 144, Kraków 2001.
 • Rymarczyk J. (ed), Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 2006.
 • Rymarczyk J. (ed), Handel zagraniczny. Organizacja i technika, PWE, Warszawa 2005.
 • Tungodden B., Stern N., Kolstad I., (Ed)Toward Pro-Poor Policies. Aid, Institutions and Globalization,, World Bank, Washington – New York 2004.
 • Wawrzyniak, Determinanty lokalizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych, Gospodarka Narodowa nr 4/2010.
 • World Investment Report, UNCTAD, New York 2012, 2015, Table 1.1., Countries
 • World Investment Report, United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), New York 2012, 2015, Tables number 1.1.. – 1.3. World, Economy, Years, Countries
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2300-6285
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-30bf3fa2-f2db-442b-b13f-f085571a745a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.