PL EN


2014 | 86 | 183-189
Article title

„Dziesiąta Muza (Impresje)”. Felietonistyka filmowa Andrzeja Własta z lat 1923-1924

Title variants
EN
"The Tenth Muse (Impressions)". Andrzej Włast’s columns on film from the period of 1923-1924
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Andrzej Włast był jedną z najciekawszych postaci publicystyki filmowej Drugiej Rzeczypospolitej. Swój czas poświęcał przede wszystkim na organizowanie życia kabaretowego w międzywojennej Warszawie oraz pisanie tekstów piosenek dla najlepszych aktorów rewiowych, jednakże w latach 1923-1924 z wielkim zapałem prowadził rubrykę felietonową „Dziesiąta Muza (Impresje)“ w czasopiśmie „Ekran i Scena”. Dzięki szerokiemu zakresowi tematycznemu oraz bezpośredniej styczności z bieżącym życiem filmowym cykl ten pozostaje wspaniałą kroniką niezwykle bogatego okresu w historii stołecznych kinematografów. Włast szczególnie wnikliwie przyglądał się technice gry aktorskiej na dużym ekranie. Wiele uwagi poświęcał obrazom amerykańskim, podbijającym wówczas rynki europejskie. W swoich rozważaniach starał się przenikać gusty tłumów, a publiczność w jego felietonach zawsze była traktowana podmiotowo. O kinie polskim wyrażał się surowo, nie szczędząc realizatorom wskazówek teoretycznych, co mogło z czasem doprowadzić do zamknięcia jego rubryki w czasopiśmie wydawanym przez Związek Przemysłowców Filmowych. Praca Andrzeja Własta jako krytyka wydaje się godna przypomnienia ze względu na jej intensywność, przenikliwość oraz autentyczną filmową pasję autora.
EN
Andrzej Włast was one of the most interesting film journalist of the Second Polish Republic. He devoted his time primarily to organising cabaret life in the interwar Warsaw and writing song lyrics for the best variety actors of the time, however during the period of 1923-1924 he wrote a column „The Tenth Muse (Impressions)“ for the journal “Ekran i Scena” [“Screen and Stage”]. Thanks to a wide range of themes and direct contact with current film life, the column remains a fascinating chronicle of this incredibly rich period in the history of Warsaw cinema. Włast in particular focused on acting technique on the big screen. He also devoted a lot of attention to American films, which were very rapidly gaining ground on the European market of the time. In his analysis he tried to understand the movie taste of the crowds, and the audiences in his column was always treated in a subjective manner. He was critical of Polish cinema, not sparing the film makers theoretical instructions, which is perhaps what lead in time to closing his column in a journal published by the Film Industry Association. Andrzej Włast’s work as a critic is worth remembering due to intensity, insight and a genuine passion for film.
Keywords
Year
Issue
86
Pages
183-189
Physical description
Contributors
 • Zakład Antropologii Kultury, Filmu i Sztuki Audiowizualnej, Instytut Sztuki, Polska Akademia Nauk, woyciesz@gmail.com
References
 • Irzykowski, Karol. 1977. Dziesiąta muza. Zagadnienia estetyczne kina. Warszawa: WAiF.
 • Sempoliński, Ludwik. 1977. Wielcy artyści małych scen. Warszawa: Czytelnik.
 • Włast, Andrzej. 1923. Dziesiąta Muza (Impresje). „Ekran i Scena” 2.
 • Włast, Andrzej. 1923. Dziesiąta Muza (Impresje). „Ekran i Scena” 3.
 • Włast, Andrzej. 1923. Dziesiąta Muza (Impresje). „Ekran i Scena” 4.
 • Włast, Andrzej. 1923. Dziesiąta Muza (Impresje). „Ekran i Scena” 5.
 • Włast, Andrzej. 1923. Dziesiąta Muza (Impresje). „Ekran i Scena” 6.
 • Włast, Andrzej. 1923. Dziesiąta Muza (Impresje). „Ekran i Scena” 7.
 • Włast, Andrzej. 1923. Dziesiąta Muza (Impresje). „Ekran i Scena” 15.
 • Włast, Andrzej. 1923. Dziesiąta Muza (Impresje). „Ekran i Scena” 16-17.
 • Włast, Andrzej. 1923. Dziesiąta Muza (Impresje). „Ekran i Scena” 24-25.
 • Włast, Andrzej. 1924. Dziesiąta Muza (Impresje). „Ekran i Scena” 6.
 • Włast, Andrzej. 1924. Dziesiąta Muza (Impresje). „Ekran i Scena” 7.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-30ca240f-e8ce-477f-b0e5-087564cdfa49
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.