Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 6 (809) | 109-118

Article title

Reakcja rynku kapitałowego na inicjowanie dywidend na rynku polskim

Title variants

EN
Market Reaction to Dividend Initiations in Poland

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Opracowanie analizuje reakcję akcjonariuszy na ogłoszenie informacji o inicjowaniu płatności dywidendowych. Jego celem jest przedstawienie wstępnych wyników badania nad reakcją rynku na ogłoszenie informacji o rozpoczęciu wypłacania dywidend przez spółki notowane na GPW w Warszawie. Badaniem objęto populację niefinansowych spółek, które w latach 2011-2015 po raz pierwszy lub po co najmniej 3-letniej przerwie ogłosiły informację o wypłaceniu dywidendy. Przyjęto następującą hipotezę badawczą: ogłoszenie informacji o rozpoczęciu płacenia dywidendy przez spółkę, która przez co najmniej trzy wcześniejsze lata dywidendy nie wypłaciła, powiązane jest z pozytywną reakcją rynku, która przejawia się krótkookresowym wzrostem akcji spółki. Próba badawcza objęła 67 zdarzeń podania do publicznej informacji decyzji o wypłacie dywidendy w okresie 2011-2015. Badanie przeprowadzono metodą analizy zdarzeń (event study), z zastosowaniem średniej skumulowanej nadzwyczajnej stopy zw rotu (ACAR).
EN
The paper investigates market reaction to announcements of dividend initiations. The research was conducted on the population of non-financial companies initiating dividends payments in 2011-2015 (either for the first time or at least after three years break) and listed on the Warsaw Stock Exchange. We hypothesize that market reacts positively to the announcements of dividend initiations, which is reflected in the positive short-term common stock price changes. Using daily data from the Warsaw Stock Exchange, we investigate the reaction of stock prices of the 67 announcing firms. We implement event study methodology, using average cumulated abnormal returns (ACAR).

Contributors

  • dr Bogna Kaźmierska-Jóźwiak, Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra finansów i Strategii Przedsiębiorstwa

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-30caa5a9-fb86-485f-9d58-414c6814a7fd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.