Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 10(12) | 225-228

Article title

Danuta Bogdan, Jerzy Przeracki, Urzędnicy Starego i Nowego Miasta Braniewa do 1772 roku, Archiwum Państwowe w Olsztynie, Olsztyn 2018, ss. XLVII, [1], 693.

Authors

Content

Title variants

[Reviev] Danuta Bogdan, Jerzy Przeracki, Urzędnicy Starego i Nowego Miasta Braniewa do 1772 roku, State Archives in Olsztyn, Olsztyn 2018, pp. XLVII, [1], 693.

Languages of publication

PL EN

Abstracts

Danuta Bogdan, Jerzy Przeracki, Urzędnicy Starego i Nowego Miasta Braniewa do 1772 roku, Archiwum Państwowe w Olsztynie, Olsztyn 2018, ss. XLVII, [1], 693.

Year

Issue

Pages

225-228

Physical description

Contributors

author
  • Archiwum Państwowe w Bydgoszczy

References

  • Oliński, Piotr. Fundacje mieszczańskie w miastach pruskich w okresie średniowiecza i na progu czasów nowożytnych: (Chełmno, Toruń, Elbląg, Gdańsk, Królewiec, Braniewo). Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008.
  • Tyszkiewicz, Helena, i Franciszek Chruściel. Z dziejów gminy Braniewo. Braniewo: Agencja „Filar”, 2000.
  • Wakar, Andrzej, red. Braniewo: z dziejów miasta i powiatu. Olsztyn: Pojezierze, 1973.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-30cd515f-b213-4aa9-8d78-c9df224edd0c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.