PL EN


2017 | 2 (13) | 102-116
Article title

Sprawa polska do Aktu 5 listopada w ocenie Stanisława Koźmiana

Authors
Title variants
EN
The Polish cause by the Act of 5th November according to Stanisław Koźmian
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This article is an attempt at presenting the opinions of Stanisław Koźmian, a Krakowbased member of the Stańczycy political group, on the development of the Polish cause in 1914–1916. Koźmian was a supporter of the so-called Austrian-Polish solution which consisted in incorporating the Kingdom of Poland to Austria-Hungary and granting it more autonomy. However, he did not postulate that the monarchy should be restructured towards the Austria-Hungary-Poland trialism as he realised that Hungarians would oppose this suggestion. According to Koźmian, the Act of 5th November was a poor solution as it did not offer the Kingdom of Poland any guarantee of independence. It only created “written down” independence.
Year
Issue
Pages
102-116
Physical description
Contributors
author
 • Instytut Historii Wydział Historyczny Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ul. Umultowska 89d, 61–614 Poznań
References
 • Kozicka z Gostkowskich H., Wspomnienia z lat 1867–1914, Kielce 2015.
 • Koźmian S., Autobiografia, oprac. M. Menz, [w:] Galicja: studia i materiały, t. 1, (2015), s. 420.
 • Koźmian S., Deputacja, Rzeszów 1861.
 • Koźmian S., Kilka słów o naszych stosunkach, Rzeszów 1861.
 • Koźmian S., Monarchia Habsburgów i wojna wschodnia 1877–1878 r., [w:] tenże, Pisma polityczne, Kraków 1903.
 • Koźmian S., Podczas czteroletniej wojny, 30 lipca 1914–16 listopada 1918, Biblioteka Jagiellońska, rkps 8527, t. 1, k. 127.
 • Koźmian S., Podczas czteroletniej wojny, 30 lipca 1914–16 listopada 1918, Biblioteka Jagiellońska, rkps 8528, t. 2, k. 472.
 • Koźmian S., Podczas czteroletniej wojny, 30 lipca 1914–16 listopada 1918, Biblioteka Jagiellońska, rkps 8529, t. 3, k. 62.
 • Koźmian S., Podczas czteroletniej wojny, 30 lipca 1914–16 listopada 1918, Biblioteka Jagiellońska, rkps 8530, t. 4, k. 214–218.
 • Koźmian S., Podczas czteroletniej wojny, 30 lipca 1914–16 listopada 1918, Biblioteka Jagiellońska, rkps 8531, t. 5, k. 391.
 • Koźmian S., Podczas czteroletniej wojny, 30 lipca 1914–16 listopada 1918, Biblioteka Jagiellońska, rkps 8535, t. 9, k. 428–429.
 • Koźmian S., Podczas wojny 1914 r., Wiedeń 1914.
 • Koźmian S., Rzecz o roku 1863, t. 1–3, Kraków 1894–1895.
 • Łazuga W., „Rządy polskie” w Austrii. Gabinet Kazimierza hr. Badeniego 1895–1897, Poznań 1991.
 • Łazuga W., Kalkulować... Polacy na szczytach c. k. monarchii, Poznań 2013.
 • Menz M., Stanisław Koźmian – od lojalizmu austro-polskiego do trójlojalizmu, [w:] Między polityką, historią a pamięcią historyczną. Studia z dziejów Polski okresu porozbiorowego, red. W. Łazuga, S. Paczos, Poznań 2015, s. 139–154.
 • Pajewski J., Pierwsza wojna światowa 1914–1918, Warszawa 1991.
 • Piłsudski J., Pisma zbiorowe, t. IX, Warszawa 1937.
 • Szarlitt B., Ze wspomnień o Stan. Koźmianie, [w:] Księga pamiątkowa na dziewięćdziesię-ciolecie dziennika „Czas”, Warszawa 1938.
 • Szujski J., O fałszywej historii jako mistrzyni fałszywej polityki. Rozprawy i artykuły, [wybór:] H. Michalak, Warszawa 1991.
 • Szymczak D., Między Habsburgami a Hohenzollernami. Rywalizacja niemiecko-austro-węgierska w okresie I wojny światowej a odbudowa państwa polskiego, Kraków 2009.
 • Tarnowski S., Z doświadczeń i rozmyślań, [oprac.] A. Rzegocki, Kraków 2002.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-30cff20c-7c26-4731-9623-9c443b14b6d2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.