PL EN


2016 | 8(1) "Rozwiązania antydyskryminacyjne w edukacji formalnej" | 93-104
Article title

Uniwersytet przyjazny rodzicom? Między ideą a praktyką społeczną

Content
Title variants
EN
Parents-friendly university? Between the idea and social practise
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł porusza kwestię wyrównywania szans na uniwersytecie, zwracając szczególną uwagę na rodzicielstwo jako źródło statusu Innego. Zwraca uwagę na jawną i ukrytą dyskryminację doświadczaną przez osoby zarówno studiujące jak i pracujące na uniwersytecie, z ekspozycją płci jako kategorii opisowej i wyjaśniającej. Opisuje także formalne i nieformalne działania przeciwstawiające się wykluczaniu matek i ojców z roli studenckiej oraz roli badaczek i badaczy, wykładowczyń i wykładowców.
EN
The article raises the question of equal opportunities at the university, with special attention paid to parenting as the source of the status of the Other. Additionally, it draws attention to the overt and covert discrimination experienced by people both studying and working at the university. The author focuses also on gender as a descriptive and explanatory category. Moreover, she also describes the formal and informal activities opposing the exclusion of mothers and fathers in the role of the student and the role of researchers and scientists.
Contributors
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
References
 • Chan R. 2012. The Limites of Organisational Change: Developing and Embracing Instytutional Change and Flexibility in High Education Organizations, http://www.academia.edu/2318909/The_Limits_of_Organizational_Change_Developing_and_Embracing_Institutional_Change_and_Flexibility_in_Higher_Education_Organizations.
 • Chlanda M., J. Piecuch. 2015. Przewodnik dla studiujących i pracujących naukowo rodziców. Kraków: PLINeu.
 • Dziewulak D. 1997. Systemy szkolne Unii Europejskiej. Warszawa: Żak.
 • Grzybek A. (red.). 2008. Gender mainstreaming. Jak skutecznie wykorzystać jego polityczny potencjał? Warszawa: Fundacja Heinricha Bolla.
 • Lisowska E. 2008. Równouprawnienie kobiet i mężczyzn w społeczeństwie. Warszawa: SGH.
 • Lister R. 2008. Od intymności do globalności: refleksja nad płciowym wymiarem obywatelstwa. W E. Oleksy (red.), Tożsamość i obywatelstwo w społeczeństwie wielokulturowym. Warszawa: PWN.
 • Młodożeniec M., A. Knapińska. 2013. „Czy nauka wciąż ma męską płeć? Udział kobiet w nauce”. Nauka (2) : 47–72.
 • Paprzycka E. (red.). 2015. Jak uczelnia mogłaby wspierać studentów mających dzieci podczas studiów i promować rodzicielstwo. Badania opinii studentów, Warszawa SGGW. http://wns.sggw.pl/wp-content/uploads/Student-a-dziecko-w-kontek%C5%9Bcie-Uczelni-Wy%C5%BCszej.pdf.
 • Philips A. 2003. Demokracja a zróżnicowanie. W R. Siemieńska (red.), Aktorzy życia publicznego. Płeć jako czynnik różnicujący, Warszawa: Scholar.
 • Piróg M. 2016. O karmieniu piersią. https://kerimfilo.wordpress.com/2016/01/03/o-karmieniu-piersia/.
 • Rabczuk W. 2007. Polityka edukacyjna Unii Europejskiej. Nowe konteksty, Warszawa: Wyższa Szkoła Pedagogiczna.
 • Siemieńska R. „Ścieżki karier kobiet i mężczyzn w nauce i ich uwarunkowania”. www.uprp.pl/uprp/redir.jsp?place=GalleryStats&id=15882.
 • Smith L. 2008. Obywatelstwo intymne i prawo do opieki: problem karmienia piersią. W E. Oleksy (red.), Tożsamość i obywatelstwo w społeczeństwie wielokulturowym. Warszawa: PWN.
 • Szpunar O. 2014. UJ przyjazny rodzicom. Ale ma jeszcze sporo do zrobienia. Dostęp 14 października 2014. http://krakow.wyborcza.pl/krakow/1,44425,16798947,UJ_przyjazny_rodzicom__Ale_ma_jeszcze_sporo_do_zrobienia.html#ixzz3vXpVtHbW.
 • Szkoły wyższe i ich finansowanie w 2011. 2012. GUS. 312–313 za: gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/E_szkoly_wyzsze_2011.pdf.
 • Szkoły wyższe i ich finansowanie w 2013. 2014. GUS. 164. http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/edukacja/edukacja/szkoly-wyzsze-i-ich-finanse-w-2013-r-,2,10.html.
 • Szkoły wyższe i ich finansowanie w 2014. 2015. GUS. 164. http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/edukacja/edukacja/szkoly-wyzsze-i-ich-finanse-w-2014-r-,2,11.html.
 • Titkow A. 2003. Szklany sufit. Bariery i ograniczenia karier kobiet. Warszawa: ISP.
 • http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/minister-nauki-przyjazna-uczelnia-realizuje-zasady-etyczne-tworzy-dobre-srodowisko-pracy-i-zapewnia-rownowage-miedzy-zyciem-rodzinnym-a-nauka.html.
 • http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-nad-dzieckiem-w-wieku-do-lat-trzech/resortowy-pogram-maluch/rok-2015/wyniki-konkursu-maluch---edycja-2015-modul-4/
 • http://fundacjamama.pl/index.php?mnu=3&id=690
 • http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/minister-nauki-przyjazna-uczelnia-realizuje-zasady-etyczne-tworzy-dobre-srodowisko-pracy-i-zapewnia-rownowage-miedzy-zyciem-rodzinnym-a-nauka.html
 • http://www.edulandia.pl/studia/1,118573,15945557,Coraz_wiecej_kobiet_w_nauce__Na_studiach_dziewczyny.html
 • http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/876045,ranking-perspektyw-2015-krajobraz-na-polskich-uczelniach-po-nizu.html
 • http://www.tvp.info/20061538/chciala-wyjsc-z-wykladu-bo-jej-dziecko-plakalo-gest-wykladowcy-zaskoczyl-wszystkich
 • http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/nauka-i-technika/nauka-i-technika-w-2014-r-,1,11.html
 • https://www.google.pl/search?q=uC5%9B+student+roku++foto&espv=2&biw=1038&bih=753&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwj_y8-N0PzJAhUBjxQKHbf3BZcQsAQIHQ#tbm=isch&q=u%C5%9B+strefa+studenta+foto
 • www.plineu.org/wp-content/uploads/2014/07/ANKIETA_dla_uczelni.doc.
 • www.huffingtonpost.ca/2015/05/14/professor-crying-baby_n_7283634.html.
 • www.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/E_szkoly_wyzsze_2011.pdf.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-30d125da-b147-4dac-972a-b90bb9254b39
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.