PL EN


2013 | 174 | 348-357
Article title

Ewolucja źródeł finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w dobie kryzysu

Content
Title variants
EN
Evolution of Sources of Financing Small and Medium Sized Enterprises in Crisis
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of this paper is to present used by small and medium sized enterprises sources of financing over the years 2005-2011 and to show how crisis has impact on possibilities of raising by SMEs funds. The article is also a trial to capture changes in SMEs preferences for sources of financing their activity. Such a wisdom is an important source of information for financial institutions about new possibilities to create financial innovations, which SMEs find attractive for themselves.
Year
Volume
174
Pages
348-357
Physical description
Contributors
References
  • M. Krawczyk: Instytucje finansowe na polskim rynku wysokiego ryzyka. W: Harmonizacja rynków finansowych i finansów przedsiębiorstw w skali narodowej i europejskiej. Red. A. Bogus, M. Wypych. Difin. Warszawa 2006, s. 309.
  • M. Krawczyk: Venture Capital w Polsce - od okresu transformacji systemowej po dzień dzisiejszy. W: Polska po 15 latach - efekty transformacji systemowej. Red. S. Krajewski, A. Stępniak-Kucharska. Acta Universitatis Lodziensis "Folia Oeconomica" 219, UŁ, Łódź 2008, s. 123, 127-131.
  • M. Krawczyk: Finansowanie działalności innowacyjnej MSP. Wybrane zagadnienia. UŁ, Łódź 2012, s. 133-140.
  • Innowacje finansowe. Red. S. Antkiewicz, M. Kalinowski. CeDeWu, Warszawa 2008, s. 9.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-30d80a1d-33a8-4057-857a-dea0014af5ce
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.