PL EN


2016 | 16 | 39-53
Article title

Czy po religii, nauce i filozofii tylko sztuka może nas zbawić? Soteriologia Richarda Rorty’ego

Authors
Content
Title variants
RU
После религии, науки и философии спасти нас может только искусство? Сотериология Ричарда Ротриего
EN
Can Only Art Save Us After Religion, Science and Philosophy? Soteriology of Richard Rorty
Languages of publication
PL
Abstracts
RU
В статье автор представляет новое решение, предложенное Р. Ротри, проблемы, касающейся признания законными человеческих убеждений о мире вместе с возможностью достижения своеобразного спасения. Спасение предлагала религия, потом философия, а затем наука. Ротри критикует все эти попытки, утверждая, что они опираются на ошибку круга в аргументации. Он предлагает радикально бросить старую перспективу путем «отвержения лестницы», т.е. уровня знаний в пользу попыток самотворения, целью которых является не быть копией чего-то или кого-то другого.
EN
In the paper the author presents R. Rorty’s new solution to the problem of validation of human believes and the possibility of obtaining a sort of salvation. Salvation was offered by religion, then philosophy and science. Rorty criticizes all of those efforts, because of the error in reasoning. And then proposes radical rejecting the old perspective (“pushing off the ladder”) with its zone of knowledge, and accepts instead the imperative of autocreation instead that is the demand of not being a copy of anyone or anything.
Contributors
author
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
References
 • Kołakowski Leszek. 1996. „Uwaga o stanowisku Rorty’ego”. W Habermas, Rorty, Kołakow-ski: stan filozofii współczesnej, tłumaczenie i opracowanie J. Niżnik, 102–108. Warszawa: IFiS PAN.
 • Rorty Richard. 1991. „Nietzsche, Socrates and Pragmatism”. South African Journal of Philosophy 10 (3): 60–72.
 • Rorty Richard. 1994. Filozofia a zwierciadło natury, tłumaczenie Michał Szczubiałka. War-szawa: Aletheia.
 • Rorty Richard. 1996. „Relatywizm: odnajdywanie i tworzenie”. W Habermas, Rorty, Koła-kowski: stan filozofii współczesnej, tłumaczenie i opracowanie J. Niżnik, 48–56. War-szawa: IFiS PAN.
 • Rorty Richard. 1998. Konsekwencje pragmatyzmu. Warszawa: IFiS PAN.
 • Rorty Richard. 1998. Truth and Progress. California: Stanford University.
 • Rorty Richard. 1999. Philosophy and Social Hope. London: Penguin Books.
 • Rorty Richard. 2009. Przygodność, ironia i solidarność, tłumaczenie W.J. Popowski, wydanie II. Warszawa: SPACJA.
 • Sextus Empiryk. Zarysy pirrońskie, tłumaczenie A. Krokiewicz. edycja komputerowa: www.zrodla.historyczne.prv.pl
 • Stough Charlote. 1969. Greek skepticism. A study in Epistemology. Berkeley – Los Angeles: University of California Press.
 • Zięba Włodzimierz. 2009. Dekonstrukcja metafizyki. Powstanie (J. Derrida) – Rozkwit – Nie-spełnienie (R. Rorty). Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Życiński Józef. 1988. Teizm i filozofia analityczna, tom II. Kraków: Znak.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-30d8896a-9d92-4fb5-b0dc-fd1b7f81bfad
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.