PL EN


2014 | 12 | 232-248
Article title

Smart Power wobec asymetrii użycia siły wojskowej

Content
Title variants
EN
Smart Power in view of the asymmetry of using the military power
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article discusses the most important issues related to using military power. The author emphasizes the importance of military power both in the history of international relations and in the contemporary world. He also devotes a lot of space to analyzing broadly understood usefulness of military power.
Keywords
EN
power   state   security  
Contributors
References
 • Balcerowicz B., Siły zbrojne w stanie pokoju, kryzysu, wojny, Warszawa 2010.
 • Bańbor J., Berny J., Kuziel D., Konflikty na Kaukazie, Warszawa 1997.
 • Baran M., Polscy żołnierze w służbie poza granicami kraju – misja w Iraku, [w:] Wojsko wobec
 • wyzwań współczesnego świata, red. M. Cieślarczyk, A. Dębska, Warszawa 2005.
 • Bartlett C., Konflikt globalny. Międzynarodowa rywalizacja wielkich mocarstw w latach 1980–1990, Wrocław 1997.
 • Bińkowski B., Międzynarodowe uwarunkowania nielegalnego rozprzestrzeniania broni ręcznej i lekkiej, [w:] Północ wobec Południa. Południe wobec Północy, red. M.W. Solarz, Warszawa 2005.
 • Bowden M., Black Hawk down: a story of modern war, New York 1999.
 • Cole A., Drew F., McLaughlin R., Rules of Engagement, Mandsager, San Remo ROE Handbook 2009.
 • Desert Shield and Desert Storm. A chronology and troop list for the 1990–1991 Persian Gulf crisis, U.S. Army War College 1991.
 • Dudek K., Wykorzystanie pododdziałów zmechanizowanych w działaniach na rzecz wsparcia pokoju (drużyna – pluton), Wrocław 2001.
 • Durschmied E., Niezwykłe bitwy, Warszawa 2002.
 • Działania militarne w rejonie Zatoki Perskiej w dniach 2.08.1990–28.02.1991, Wrocław 1991.
 • Fiszer M., Gruszczyński J., Burza nadciąga, „Nowa Technika Wojskowa” 2003, nr 3.
 • Flor R., Thesen zur künftigen Rüstungsentwicklung, „österreiche Militärische Zeitschrift“ 1990, nr 5.
 • Frank M., Mazari-i-Sharif. The bloody history of „The Noble Tomb”, „Time”, 19 listopada 2001.
 • Giddens A., Konsekwencje nowoczesności, Kraków 2008.
 • Heisbourg F., Wojna, Warszawa 1998.
 • Hey, anybody want a gun?, „The Economist”, 14 maja 1998, http://www.economist.com/node/129026, dostęp 10.08.2012.
 • Hołdanowicz G., Hypki T., Wojna na pustyni, „Raport” 2003, nr 4.
 • Hołdanowicz G., Odliczanie przed Afganistanem, „Raport – wojsko, technika, obronność” 2007, nr 1.
 • Induski G., Polowanie się rozpoczęło, „Newsweek” 2007, nr 18.
 • Jóźwiak A., Marcinkowski Cz., Wybrane problemy współczesnych operacji pokojowych, Warszawa 2002.
 • Jurek M., Racja stanu jest po stronie Stanów Zjednoczonych, „Międzynarodowy Przegląd Polityczny”2003, nr 2.
 • Kaldor M., New and Old Wars: Organized Violence in a Global Era, Stanford University Press 1999.
 • Kalicki A., Krok ku piechocie morskiej, „Raport – wojsko, technika, obronność” 2006, nr 11.
 • Kalicki A., Tysiące ton do Afganistanu, „Raport – wojsko, technika, obronność” 2007, nr 4.
 • Keegan J., Historia wojen, Warszawa 1998.
 • Kennan G.F., Im Schatten der Atombombe, Kolonia 1982.
 • Kindsvatter P. S., VII Corps in the Gulf War, Ground Offensive, „Military Review” 1992, nr 2.
 • Komorowski B., Decyzja o wsparciu polityki USA była i jest słuszna, „Międzynarodowy Przegląd Polityczny” 2003, nr 2.
 • Lasoń M., Zmiana charakteru obecności Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie.
 • Próba analizy, „Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego”, Wrocław 2011.
 • Leszczyńska I., Armia komandosów, „Dziennik”, 27 września 2006.
 • Łukaszewicz R., Technika działania na posterunku obserwacyjnym, „Przegląd Wojsk Lądowych” 2003.
 • Madej M., Zagrożenia asymetryczne – „nowy” problem bezpieczeństwa międzynarodowego, [w:] Bezpieczeństwo międzynarodowe, red. A. Kaniewska, Warszawa 2012.
 • MC 0362/1 NATO Rules of Engagement.
 • MC 0402/1 NATO Military Policy on Psychological Operations.
 • Misje Pokojowe – Poradnik, 10. Batalion Zmechanizowany, Świętoszów 2003.
Notes
Bezpieczeństwo sfery militarnej
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-30db08e3-162b-4ab2-b663-764e3153d9b7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.