PL EN


2013 | 4(64) | 71-80
Article title

Etapy umiędzynarodowienia przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego w wybranych powiatach województwa wielkopolskiego

Title variants
EN
Stages of internationalisation of agri-food companies in wielkopolskie voivodeship
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The growing competition in foreign markets and the increasing demand of buyers force entrepreneurs to constantly adapt to changing conditions. This is often accompanied by the internationalisation of companies. In fact, the internationalisation of business is one of the biggest challenges for Polish firms. The article contains the results of empirical studies conducted in 2010-2011 in Wielkopolskie Voivodeship, as part of the project “Factors determining the competitive advantage of the development of food processing companies from Wielkopolskie region in the international market”. The aim of this study is to describe the forms of internationalisation of small and medium-sized enterprises of the food sector in Wielkopolskie Voivodeship, and to identify the barriers encountered in the process. This is done on the basis of secondary sources: theoretical implications based on the relevant literature; these are later verified with the help of conducted survey. The temporal scope of the study covers the years 2008-2011.
Year
Issue
Pages
71-80
Physical description
Contributors
References
 • Buckley A. 2002 Inwestycje zagraniczne. Składniki wartości i ocena, Warszawa.
 • Budzyńska A. 2012 Przedsiębiorstwa sektora żywnościowego z Wielkopolski na drodze umiędzynarodowienia działalności gospodarczej, „Marketing i Rynek”, nr 10.
 • Daszkiewicz N. 2004 Internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce, Gdańsk.
 • Duliniec E. 2007 Internacjonalizacja przedsiębiorstw i marketing na rynkach zagranicznych, [w:] Marketing międzynarodowy. Uwarunkowania, instrumenty, tendencje, E. Duliniec (red.), Warszawa.
 • Fonfara K. 2009 Istota i zakres procesu internacjonalizacji firmy, [w:] Zachowanie przedsiębiorstwa w procesie internacjonalizacji. Podejście sieciowe, K. Fonfara (red.), Warszawa.
 • Gorynia M. 2007 Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw, Warszawa.
 • Johanson J., Wahlne J. 1990 The Mechanism of Internationalization, „International Marketing Review”, 7/4.
 • Kulhavy E. 1990 Internationales Marketing, Linz.
 • Porter M. E. 1992 Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, Warszawa.
 • Przybylska K. 2010 Formy internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] Polska wobec procesów globalizacji. Aspekty społeczno-ekonomiczne, Z. Dach (red.), Kraków.
 • Rymarczyk J. 2004 Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa, Warszawa.
 • Skawińska E. 2010 Internacjonalizacja gospodarki i przedsiębiorstw, [w:] Międzynarodowe stosunki gospodarcze, E. Skawińska (red.), Poznań.
 • Wiktor J. W. 2008 Strategie przedsiębiorstw w marketing międzynarodowym, [w:] Marketing międzynarodowy. Zarys problematyki, J. W. Wiktor, R. Oczkowska, A. Żbikowska (red.), Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-30dc10b9-ad40-44cd-8e7e-c4ba283164f0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.