PL EN


2011 | 12 | 2 | 148-157
Article title

Zastosowanie narzędzi analizy technicznej w inwestowaniu na rynkach metali szlachetnych

Content
Title variants
EN
Applications of technical analysis methods to investments in markets of precious metals
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Inwestycje na rynkach towarowych można podzielić na bezpośrednie i pośrednie. W przypadku inwestycji bezpośrednich najmniej kłopotliwe jest inwestowanie w metale szlachetne, ponieważ nie wymagają szczególnych warunków przechowywania. Do wspomagania decyzji inwestycyjnych na rynkach metali szlachetnych można wykorzystać metody analizy technicznej. Zasady ich stosowania są analogiczne jak w przypadku inwestowania na rynku akcji. Stąd celem niniejszej pracy jest wykorzystanie wybranych wskaźników analizy technicznej do oceny inwestycji na rynkach metali szlachetnych. Materiał empiryczny stanowią ceny spot z rynku londyńskiego, obejmujące okres od stycznia 2005 do maja 2011. Na ich podstawie zostaną wyznaczone średnie ruchome i oscylatory, co pomoże wybrać odpowiednie strategie.
EN
Investments in commodity markets may be divided into direct and indirect ways. In the case of direct ways, investing in precious metals is the least inconvenient as they do not require special storage conditions. In order to support investment decisions in precious metals markets, methods of technical analysis may be used. As technical analysis in commodity markets is no different from that in stock markets, the aim of the paper is to apply some technical analysis indicators to investigate investments in precious metals markets. Empirical data covers London market spot prices for the period January 2005 – May 2011. This is the basis to calculate moving averages and oscillators, which can help to find the right commodity trading strategies.
Year
Volume
12
Issue
2
Pages
148-157
Physical description
Dates
published
2011
Contributors
author
 • Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, SGGW w Warszawie , anna_gorska@sggw.pl
References
 • Achelis S. B. (1998) Analiza techniczna od A do Z, Oficyna Wydawnicza LT&P, Warszawa
 • Balarie E. (2007) Commodities for Every Portfolio, John Wiley&Sons, Hoboken, New Jersey
 • Borowski K. (2008) Rynek złota i monet, Inwestycje alternatywne, praca zbiorowa pod red. I. Pruchnickiej-Grabias, CeDeWu, Warszawa, s. 179-196
 • Czekaj J., Woś M., Żarnowski J. (2001) Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce, PWN, Warszawa
 • Gayed M. (1990) Intermarket analysis and investing. Integrating economic, fundamental and technical trends, New York Institute of Finance, New York, str. 344
 • Geman H. (2007) Commodities and commodity derivatives, John Wiley&Sons, New Jersey Jagielnicki A. (2011) Inwestycje alternatywne. Pierwsze kroki na rynku pozagiełdowym, Helion, Gliwice
 • Mayo H. B. (1997) Wstęp do inwestowania. K. E. Liber, Warszawa
 • Murphy J. J. (1999) Analiza techniczna rynków finansowych, WIG – Press Schofield N. C. (2007) Commodity derivatives, John Wiley&Sons, Chichester, West Sussex
 • Tarczyński W. (1997) Rynki kapitałowe, Vol. 1, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa
 • Wasendorf R.R., McCafferty T.A. (1997) Giełdy towarowe od A do Z, K. E. Liber, Warszawa
 • Witkowska D., Matuszewska A., Kompa K. (2008) Wprowadzenie do ekonometrii dynamicznej i finansowej, Wydawnictwo SGGW, Warszawa
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-30ddc095-3f6a-4a5f-a272-cb027ecc5b46
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.