Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 2 | 142-159

Article title

Pedagodzy na rynku pracy w świetle badań losów absolwentów

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Autorki podjęły temat losów zawodowych absolwentek i absolwentów kierunku pedagogika (2018 rok) Akademii Pomorskiej w Słupsku. W swoich rozważaniach rozpoczynają od przytoczenia definicji profesji pedagogicznej oraz uwarunkowań pracy pedagoga. Przedstawiono również problematykę efektów uczenia się, w odniesieniu do trzech wymiarów: wiedzy, umiejętności oraz kompetencji. Wstęp teoretyczny stanowi tło do opisanych badań. W celu znalezienia odpowiedzi na główne pytanie badawcze, mianowicie: „jakie związki ujawniają się pomiędzy zaplanowanymi efektami uczenia się a losami zawodowymi absolwentek i absolwentów?”– zastosowano metodę w postaci sondażu ankietowego. Duże znaczenie przypisano także kwestii ekonomicznych losów absolwentek i absolwentów. W tym celu zinterpretowano dane Ogólnopolskiego Systemu Monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów Szkół Wyższych.

Year

Issue

2

Pages

142-159

Physical description

Contributors

 • Akademia Pomorska w Słupsku
author
 • Akademia Pomorska w Słupsku

References

 • Apanowicz J. (2003). Metodologia nauk. Toruń: Dom Organizatora TNOiK.
 • Bauman Z. (2006). Praca, konsumpcjonizm i nowi ubodzy. Przeł. S. Obirek. Krakow: Wydawnictwo WAM.
 • Csikszentmihalyi M. (2005). Przepływ. Psychologia optymalnego doświadczenia. Przeł. M. Wajda-Kacmajor. Taszow: Moderator.
 • Hildebrandt A. (2013). Koniec z pracą?. Warszawa: Difin.
 • Juraś-Krawczyk B. (2000). Edukacyjny i społeczny wymiar bezrobocia (na przykładzie dużego miasta). Łodź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łodzkiego.
 • Juszczyk S. (2005). Badania ilościowe w naukach społecznych: szkice metodologiczne Katowice: Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka.
 • Kaplan D. (red.) (2004). The SAGE handbook of quantitative methodology for the social sciences. Thousand Oaks: SAGE Publications.
 • Kozek W. (1994). Praca w warunkach zmian rynkowych: wybrane zagadnienia. Warszawa: First Business College Prywatne Policealne Studium Handlowe.
 • Kruger H.H., Pfaff N. (2006). Metody badań pedagogicznych. W: B. Śliwerski (red.), Pedagogika: pedagogika wobec edukacji, polityki oświatowej i badań naukowych (s. 1–48), t. 2. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Marynowicz-Hetka E (1988). Akademickie studia pedagogiczne (nienauczycielskie) w reformującej się szkole wyższej – problemy do dyskusji. Kwartalnik Pedagogiczny, (3–4), s. 43–52.
 • Misztal A., Butlewski M. (2012). Life improvement at work. Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.
 • Nowak S. (2012). Metodologia badań społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Okoń W. (2003). Wprowadzenie do dydaktyki ogolnej. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”
 • Palka S. (2010). Podstawy metodologii badań w pedagogice. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Pawluczuk W. (1990). Wiara a życie codzienne. Krakow: Wydawnictwo Miniatura.
 • Pilch T., Bauman T. (2001). Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 • Piorunek M. (2009). Bieg życia zawodowego człowieka. Kontekst transformacji kulturowych. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
 • Rubacha K. (2016). Metodologia badań nad edukacją. Warszawa: Editions Spotkania Społka z o.o.
 • Rifkin J. (2001). Koniec pracy. Schyłek siły roboczej ma świecie i początek ery postronkowej. Przeł. E. Kania. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-30e98d4c-2813-4572-8610-2013ca1216f5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.