PL EN


2014 | 3(37) | 7-15
Article title

Determinants of Polish Exports to the Ukrainian Market

Title variants
PL
Uwarunkowania eksportu polskich przedsiębiorców na rynek ukraiński
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The aim of this article is to diagnose the state of Polish-Ukrainian economic relations in the area of trade in goods and services, with particular emphasis on the export of goods to the Ukrainian market. The study includes an analysis of the legal conditions and statistical data on trade cooperation between Poland and Ukraine. In order to deepen the theoretical discussion, a quantitative study was carried out among Polish enterprises cooperating with Ukrainian partners, or operating on the Ukrainian market. The results are primarily focused on depicting the exports of goods and services of Polish entrepreneurs to the Ukrainian market.
PL
Celem artykułu jest diagnoza polsko-ukraińskich relacji gospodarczych w obszarze wymiany towarowej i handlu usługami, ze szczególnym uwzględnieniem eksportu towarów na rynek ukraiński. Badania obejmują analizę uwarunkowań prawnych oraz analizę danych statystycznych dotyczących współpracy handlowej między Polską i Ukrainą. W celu pogłębienia rozważań teoretycznych przeprowadzone zostały badania ilościowe wśród polskich przedsiębiorstw współpracujących z ukraińskimi partnerami lub działających na rynku ukraińskim. Prezentowane wyniki badań skupiają się przede wszystkim na ukazaniu problematyki eksportu towarów i usług polskich przedsiębiorców na rynek ukraiński.
Contributors
  • University of Information Technology and Management in Rzeszów, Poland
  • University of Information Technology and Management in Rzeszów, Poland
  • University of Information Technology and Management in Rzeszów, Poland
References
  • Bereza, Z. 2013. Stan i perspektywy współpracy gospodarczej Polski z Rosją, Kazachstanem i Ukrainą. Paper read at Współpraca gospodarcza Polski z Ukrainą, Rosją i Kazachstanem, 2013.11.21, at Kielnarowa k/Rzeszowa.
  • Kamińska, A. 2010. “Programy pomocowe Unii Europejskiej jako źródło finansowania rozwoju i konkurencyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw.” Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 2 (20):51–63.
  • Lozyns’kyi, R. [Лозинський, Р.М.] 2012. “The Modern State of Geographical Studies on the Problems of Peripherality in Ukraine.” Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 1 (27):7–12.
  • Muszyński, M. 2013. Jak Polacy pomagają Ukrainie. I zarabiają. Forbes, http://www.forbes.pl/jak-polacy-pomagaja-ukrainie-i-zarabiaja,artykuly,167505,1,1.html.
  • Ukraina. Informacja o stosunkach gospodarczych Polski z Ukrainą. 2014. edited by Departament Promocji i Współpracy Dwustronnej. Warszawa: Ministerstwo Gospodarki.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-30f9811d-9797-4e41-b728-556a19fea5cb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.