PL EN


2016 | 8 (799) | 100-111
Article title

Pyramid Schemes – Growing Global Problem

Title variants
PL
Piramidy finansowe – rosnący problem globalny
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The problem of pyramid schemes activities has not been internationally resolved, despite many negative experiences. These schemes are about finding naive customers who agree to deposit their cash in an unregulated financial company (shadow banking) in order to achieve high rate of return. In this paper were presented the scale of pyramid scheme in the World, micro and macroeconomic factors schemes creation, regulations and deactivations problems. The article contains examples of the regulation of the pyramid schemes in countries such as Poland, the United Kingdom and the USA. As a result of the pyramid’s bankruptcy, was also important social implications, such as their bankruptcy costs and losses of depositors, including households. The activity of the pyramid schemes weakens public trust in financial sector, including shadow banking. Despite the pressure of public opinion, there is no standpoint and no activities of international organizations in this area. Financial audits still does not guarantee the accuracy of financial statements of companies, what makes it easier to run pyramid schemes. The article also presents the results of the own research (survey of Delphi method) in this area and recommendations for governments.
PL
Problem działalności piramid finansowych w skali międzynarodowej nie został rozwiązany, mimo szeregu negatywnych doświadczeń. Piramidy żerują na naiwnych klientach, którzy deponują swoje środki w nieregulowanych przedsiębiorstwach finansowych (shadow banking) oczekując wysokiej stopy zwrotu. W artykule przedstawiono skalę występowania piramid na świecie, mikro i makroekonomiczne czynniki kreacji piramid, problemy regulacyjne i dezaktywacji piramid. W tekście zawarto przykłady regulacji działalności piramid w Polsce, USA i Wielkiej Brytanii. W rezultacie bankructw piramid pojawiało się szereg społecznych konsekwencji, przede wszystkim straty deponentów, w tym gospodarstw domowych, koszty bankructw, utrata zaufania do sektora finansowego (także sektora shadow banking). Pomimo presji opinii publicznej organizacje międzynarodowe nie podjęły stosownych działań. Audyty sprawozdań finansowych przedsiębiorstw ze sfery usług finansowych także nie gwarantują identyfikacji piramid. Artykuł prezentuje również badania autora (metoda delficka) w omawianym obszarze oraz rekomendacje dla rządów.
Contributors
  • prof. Piotr Masiukiewicz, WSoE, PhD, Institute of Value Management, Warsaw School of Economics
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-30fa0541-bd62-47f0-aa0b-77dd946f6665
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.