PL EN


2016 | 2(19) |
Article title

Organizacja życia polskiego w Legnicy po zakończeniu II wojny światowej

Content
Title variants
EN
The organisation of life by the Polish community in Legnica after the Second World War
Languages of publication
Abstracts
PL
Niniejszy tekst prezentuje proces organizowania życia polskiego w Legnicy w 1945 r. na tle skomplikowanych realiów miasta, w którym zasadnicze decyzje polskie władze podejmowały po konsultacjach z przebywającym w mieście Dowództwem Północnej Grupy Wojsk Radzieckich lub były podejmowane przez to Dowództwo. W tym czasie Legnica była siedzibą władz miejskich, powiatowych, a nawet przez kilka miesięcy – wojewódzkich. W związku z tym w mieście była wydawana gazeta „Pionier” będąca swojego rodzaju organem prasowym ówczesnych władz partyjno-państwowych. W niniejszym opracowaniu zwrócono uwagę przede wszystkim na te kwestie, o których zdawkowo wspominano we wcześniejszych opracowaniach
EN
This paper describes the process of organisation of life by the Polish community in Legnica in 1945, in the complicated post-war reality, when the Polish authorities took all Kazimiera Jaworska 71 their crucial decisions following consultation with the commanders of the Northern Military Group of the Soviet Army stationed here. At that time Legnica was the seat of municipal, district and provincial authorities. As a result, the Pioneer, a newspaper constituting a tool of the local political and state authorities, was issued regularly in the city. The major focus of this paper is on the issues which were marginalised in previous publications.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
ISSN 1896-8333
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-30fe8d75-7741-4f93-a5e1-da00982f06c2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.