PL EN


2015 | 106 | 4 | 5-25
Article title

Norwid – zmagania z podmiotowością. Epifanie poetyckie autora „Vade-mecum”

Authors
Title variants
EN
Struggle with Subjectivity. Norwid’s Poetic Epiphanies
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł prezentuje myślenie Norwida o podmiotowości. Zrekonstruowana zostaje tak konstelacja wypowiedzi poety na ten temat (związanych m.in. z formułą oryginalności i krytyką roszczeń nowoczesnego podmiotu), jak i ujawniająca się w utworach autora "Vade-mecum" poetyka epifanii (w rozumieniu Charlesa Tylora), skomplikowana, odkrywająca pragnienie epifanii tradycyjnej, realizująca się w epifanii romantycznej, zbliżająca się do nowoczesnej. Norwidowskie ujęcie podmiotowości okazuje się paradoksalne. Ograniczeniu mocy podmiotu – przyznanej przez nowoczesność – towarzyszy, w tym ujęciu, położenie nacisku na wysiłek, pracę „ja” odkrywającego głęboki, sakralny wymiar rzeczywistości.
EN
The article presents Norwid’s thought on subjectivity. It reconstructs both the poet’s make-up on the issue in question (connected, inter alia, with a formula of originality and with criticism of modern subject claims) as well as disclosed in Norwid’s poetry poetics of epiphany (in Charles Taylor’s view) – complex, revealing a desire to traditional epiphany, realised in romantic epiphany and moving towards modern one. The poet’s approach to subjectivity proves, however, paradoxical. Limitation of the subject’s power granted by modernity is accompanied in this view an emphasis put on the effort, on the work of “I” disclosing a deeply sacral dimension of reality.
Year
Volume
106
Issue
4
Pages
5-25
Physical description
Dates
issued
2015-12-28
Contributors
  • Uniwersytet Warszawski
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0031-0514
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-30fe931c-dbbf-4de6-a853-43a316324714
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.