PL EN


2014 | XVI/1 | 237-246
Article title

ROSYJSKI PRZEKŁAD KWIATKÓW JANA PAWŁA II – PROBLEMY KOMUNIKACJI INTERKULTUROWEJ

Content
Title variants
EN
Russian Translation of Kwiatki Jana Pawła II – the Problems of Intercultural Communication
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article is an analysis of selected aspects of translation of the book Kwiatki Jana Pawła II [The Little Flowers of John Paul II] – a collection of stories and anecdotes showing the events from the life of Karol Wojtyla – Pope John Paul II – into the Russian language. The analysis is undergo manners of evocation of a particular, intended by the addressee effect of communication in a certain socio-cultural situation in Russia.
Year
Volume
Pages
237-246
Physical description
Dates
published
2014-06-01
Contributors
 • Instytut Filologii Słowiańskiej Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
References
 • Abramowicz, Z. (2001). Język rosyjski u schyłku drugiego tysiąclecia chrześcijaństwa. Studia Wschodniosłowiańskie 1, s. 107–114.
 • Bartmiński, J. (1992). Styl potoczny. W: J. Anusiewicz, F. Nieckula (red). Potoczność w języku i kulturze. Język a Kultura 5, s. 37–54.
 • Berdychowska, Z. (2005). Termin w przekładzie. W: M. Piotrowska (red.). Język trzeciego tysiąclecia III. T. 2: Konteksty przekładowe. Kraków: Tertium, s. 119–129.
 • Lewicki, R. (2000). Obcość w odbiorze przekładu. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Mocarz, M. (2006). Predykatywy leksykalne w konfrontacji przekładowej (na materiale polskich przekładów prozy rosyjskiej XIX–XX w.). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Nowak, M.D. (2005). Świadectwo religijne. Gatunek – język – styl. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Poniewierski, J. (2003). Przedmowa. W: J. Poniewierski, J. Turnau (red.). Kwiatki Jana Pawła II. Kraków: Znak, s. 4–6.
 • Skowrońska-Płaczynta, G. (1999). O języku religijnym w prawosławiu rosyjskim. W: Z. Adamek, S. Koziara (red.). Od Biblii Wujka do współczesnego języka religijnego. Tarnów: Biblos, s. 214–220.
 • Tokarski, R. (1984). Struktura pola znaczeniowego (studium językoznawcze). Warszawa: PWN.
 • Wojtak, M. (2006). Styl religijny we współczesnej polszczyźnie. Stil 5, s. 139–146.
 • Кондрусевич, Т. (2007). Заключительное слово. W: Я. Поневерский, Я. Турнау (ред.). Цветочки Иоанна Павла II. Пер. Т.Э. Якжин. Москва: Издательство Францисканцев, s. 155–156.
 • Кузнецов, С.А. (ред.) (2004). Большой толковый словарь русского языка. Санкт-Петербург: Норинт.
 • Мечковская, М.Б. (1998). Язык и религия. Лекции по филологии и истории религий. Москва: Издательско-торговый дом „Гранд”.
 • Митрохин, Л.Н. (ред.) (1994). Христианство. Словарь. Москва: Издательство Республика.
 • Скляревская, Г.Н. (ред.) (2007). Словарь православной церковной культуры. Москва: АСТ Астрель.
 • Тер-Минасова, C.Г. (2008). Язык и межкультурная коммуникация. Москва: Слово/Slovo.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-30fea7cc-febc-4d8a-8088-6192c92e0839
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.