PL EN


2017 | 5 | 13-24
Article title

Cud w Piśmie Świętym

Content
Title variants
EN
Miracle in the Holy Scriptures
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Z perspektywy biblijnej należy postrzegać cuda jako znaki zbawczego działania Boga. Dlatego autorzy Starego i Nowego Testamentu nie skupiali się na opisywaniu nadzwyczajności samego zjawiska cudu. Przywoływane przez nich cudowne wydarzenia mają prowadzić przede wszystkim do poznania Boga i wiary w Niego, a w konsekwencji – do przyjęcia Jego woli, którą jest zbawienie człowieka.
EN
From the biblical perspective one should perceive miracles as signs of the saving action of God. Therefore, the authors of the Old and New Testaments did not focus on describing the extraordinary phenomenon of the miracle itself. The miraculous events are primarily to know God and to believe in Him, and consequently to accept His will, which is the salvation of man.
Year
Volume
5
Pages
13-24
Physical description
Contributors
References
 • Bartnicki, Roman. „Problematyka cudów Jezusa we współczesnej egzegezie”. Warszawskie Studia Teologiczne 24, 2 (2001): 53–80.
 • Czerski, Janusz. Jezus Chrystus w świetle Ewangelii synoptycznych. Opole: Wydawnictwo Świętego Krzyża, 2000.
 • Dola, Tadeusz. Teologia misteriów życia Jezusa. Opole: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego, 2002.
 • Heil, John Paul. „Cuda”. W: Encyklopedia biblijna, red. Paul J. Achtemeier, (168–169). Warszawa: Vocatio, 1999.
 • Hergesel, Tomasz. Jezus Cudotwórca. Katowice: Księgarnia św. Jacka, 1987.
 • Hergesel, Tomasz. „Znaki”. W: Egzegeza Ewangelii św. Jana. Kluczowe teksty i tematy teologiczne, red. Feliks Gryglewicz, 383–398. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL, 1992.
 • Kee, Howard Clark. „Cuda w świecie Biblii”. W: Słownik hermeneutyki biblijnej, red. R.J. Coggins, J.L. Houlden, (94–98). Warszawa: Vocatio, 2005.
 • Kudasiewicz, Józef. Ewangelie synoptyczne dzisiaj. Ząbki: Apostolicum, 1999.
 • Kudasiewicz, Józef. „Cud w Nowym Testamencie”. W: Nowy słownik teologii biblijnej,
 • red. Henryk Witczyk, (160–165). Lublin–Kielce: Towarzystwo Naukowe KUL, Wydawnictwo Jedność, 2017.
 • Łach, Jan. „Dlaczego Jezus dokonywał cudów?”. W: „Bóg jest miłością” (1 J 4,16). Studia dla ks. prof. Józefa Kudasiewicza w 80. rocznicę urodzin, red. Waldemar Chrostowski, 267–277. Warszawa: Vocatio, 2006.
 • Łukaszyk, Romuald. „Cud”. W: Encyklopedia katolicka. T. 3 (kol. 642–643). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 1985.
 • Paciorek, Antoni. Jezus z Nazaretu. Czasy i wydarzenia. Częstochowa: Edycja Świętego Pawła, 2015.
 • Rosik, Mariusz. Jezus i Jego misja. W kręgu orędzia Ewangelii synoptycznych. Kielce: Instytut Teologii Biblijnej Verbum, 2003.
 • Stachowiak, Lech. „Cud w Starym Testamencie”. W: Nowy słownik teologii biblijnej, red. Henryk Witczyk, (157–160). Lublin–Kielce: Towarzystwo Naukowe KUL, Wydawnictwo Jedność, 2017.
 • Szamocki, Grzegorz. „Znaczenie cudów w Biblii”. Studia Gdańskie 21 (2007): 51–58.
 • Ternant, Paul. „Cud”. W: Słownik teologii biblijnej, red. Xavier Léon-Dufour (162–170). Poznań: Pallottinum, 1994.
 • Twardy, Jan. Głoszenie cudów Jezusa dzisiaj. Kielce: Współczesna Ambona, 2001.
 • Wojciechowski, Michał. Cuda Jezusa. Częstochowa: Edycja Świętego Pawła, 2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-31031f5d-a2f9-4419-8aef-fb0ee557edff
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.